Παρακολούθηση
EA Fulton
EA Fulton
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rebuilding global fisheries
B Worm, R Hilborn, JK Baum, TA Branch, JS Collie, C Costello, ...
science 325 (5940), 578-585, 2009
25172009
Human behaviour: the key source of uncertainty in fisheries management
EA Fulton, ADM Smith, DC Smith, IE van Putten
Fish and fisheries 12 (1), 2-17, 2011
6472011
Impacts of fishing low–trophic level species on marine ecosystems
ADM Smith, CJ Brown, CM Bulman, EA Fulton, P Johnson, IC Kaplan, ...
Science 333 (6046), 1147-1150, 2011
6282011
Ocean systems
HO Pörtner, DM Karl, PW Boyd, W Cheung, SE Lluch-Cota, Y Nojiri, ...
Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: global …, 2014
6102014
Lessons in modelling and management of marine ecosystems: the Atlantis experience
EA Fulton, JS Link, IC Kaplan, M Savina‐Rolland, P Johnson, ...
Fish and fisheries 12 (2), 171-188, 2011
6052011
Principles for knowledge co-production in sustainability research
AV Norström, C Cvitanovic, MF Löf, S West, C Wyborn, P Balvanera, ...
Nature sustainability 3 (3), 182-190, 2020
5992020
Which ecological indicators can robustly detect effects of fishing?
EA Fulton, ADM Smith, AE Punt
ICES Journal of Marine Science 62 (3), 540-551, 2005
5132005
Reconsidering the consequences of selective fisheries
SM Garcia, J Kolding, J Rice, MJ Rochet, S Zhou, T Arimoto, JE Beyer, ...
Science 335 (6072), 1045-1047, 2012
5072012
Scientific tools to support practical implementation of ecosystem based fisheries management
ADM Smith, F E, AJ Hobday, DC Smith, S P
ICES Journal of Marine Science 64, 633-639, 2007
4782007
The trophic fingerprint of marine fisheries
TA Branch, R Watson, EA Fulton, S Jennings, CR McGilliard, GT Pablico, ...
Nature 468 (7322), 431-435, 2010
4592010
Approaches to end-to-end ecosystem models
EA Fulton
Journal of Marine Systems 81 (1-2), 171-183, 2010
4332010
Ecosystem-based fisheries management requires a change to the selective fishing philosophy
S Zhou, ADM Smith, AE Punt, AJ Richardson, M Gibbs, EA Fulton, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (21), 9485-9489, 2010
3882010
Effect of complexity on marine ecosystem models
EA Fulton, ADM Smith, CR Johnson
Marine Ecology Progress Series 253, 1-16, 2003
3742003
Species traits and climate velocity explain geographic range shifts in an ocean‐warming hotspot
JM Sunday, GT Pecl, S Frusher, AJ Hobday, N Hill, NJ Holbrook, ...
Ecology letters 18 (9), 944-953, 2015
3612015
Multispecies fisheries management and conservation: tactical applications using models of intermediate complexity
ÉE Plagányi, AE Punt, R Hillary, EB Morello, O Thébaud, T Hutton, ...
Fish and Fisheries 15 (1), 1-22, 2014
3262014
Global ensemble projections reveal trophic amplification of ocean biomass declines with climate change
HK Lotze, DP Tittensor, A Bryndum-Buchholz, TD Eddy, WWL Cheung, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (26), 12907-12912, 2019
3022019
Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability
HO Pörtner, DC Roberts, H Adams, C Adler, P Aldunce, E Ali, RA Begum, ...
IPCC Sixth Assessment Report, 2022
297*2022
Effects of climate‐driven primary production change on marine food webs: implications for fisheries and conservation
CJ Brown, EA Fulton, AJ Hobday, RJ Matear, HP Possingham, C Bulman, ...
Global Change Biology 16 (4), 1194-1212, 2010
2652010
An integrated approach is needed for ecosystem based fisheries management: insights from ecosystem-level management strategy evaluation
EA Fulton, ADM Smith, DC Smith, P Johnson
PloS one 9 (1), e84242, 2014
2632014
Defining and observing stages of climate-mediated range shifts in marine systems
AE Bates, GT Pecl, S Frusher, AJ Hobday, T Wernberg, DA Smale, ...
Global Environmental Change 26, 27-38, 2014
2462014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20