Παρακολούθηση
Nicolas Oury
Nicolas Oury
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ed.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
First-class type classes
M Sozeau, N Oury
International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics, 278-293, 2008
3162008
Handlers in action
O Kammar, S Lindley, N Oury
ACM SIGPLAN Notices 48 (9), 145-158, 2013
2042013
The power of Pi
N Oury, W Swierstra
Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN international conference on Functional …, 2008
1032008
Extensionality in the calculus of constructions
N Oury
Theorem Proving in Higher Order Logics: 18th International Conference …, 2005
612005
ΠΣ: Dependent types without the sugar
T Altenkirch, NA Danielsson, A Löh, N Oury
Functional and Logic Programming: 10th International Symposium, FLOPS 2010 …, 2010
452010
Multi-level modelling via stochastic multi-level multiset rewriting
N Oury, G Plotkin
Mathematical Structures in Computer Science 23 (2), 471-503, 2013
232013
Coloured stochastic multilevel multiset rewriting
N Oury, GD Plotkin
Proceedings of the 9th International Conference on Computational Methods in …, 2011
132011
Coinductive types and type preservation
N Oury
Message on the coq-club mailing list, 2008
132008
Equilibrium and termination II: the case of Petri Nets
V Danos, N Oury
Mathematical Structures in Computer Science 23 (2), 290-307, 2013
92013
Egalité et filtrage avec types dépendants dans le calcul des constructions inductives
N Oury
Paris 11, 2006
92006
Pattern matching coverage checking with dependent types using set approximations
N Oury
Proceedings of the 2007 workshop on Programming languages meets program …, 2007
82007
Equilibrium and termination
V Danos, N Oury
arXiv preprint arXiv:1006.1430, 2010
72010
Canonical labelling of site graphs
N Oury, M Pedersen, R Petersen
arXiv preprint arXiv:1306.2405, 2013
62013
Bio Simulators: a web UI for biological simulation
M Pedersen, N Oury, C Gravill, A Phillips
Bioinformatics 30 (10), 1491-1492, 2014
52014
An epigram implementation
E Brady, J Chapman, PÉ Dagand, A Gundry, C McBride, P Morris, ...
URL http://www. e-pig. org, 2011
52011
nΣ: A Core Language for Dependently Typed Programming
T Altenkirch, N Oury
42008
Compression des traces de perte de paquets multicasts sur internet
N Oury, T Friedman
Proceedings of Journées Doctorales Informatique et Réseaux (JDIR), 2000
42000
Observational equivalence and program extraction in the Coq proof assistant
N Oury
Typed Lambda Calculi and Applications: 6th International Conference, TLCA …, 2003
32003
The Power of Pi
W Swierstra
ICFP08, 2008
12008
A generic web UI for biological simulation
M Pedersen, N Oury, C Gravill, A Phillips
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20