Παρακολούθηση
Thomas Torsney-Weir
Thomas Torsney-Weir
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vrvis.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast volume reconstruction from motion corrupted stacks of 2D slices
B Kainz, M Steinberger, W Wein, M Kuklisova-Murgasova, ...
IEEE transactions on medical imaging 34 (9), 1901-1913, 2015
1542015
Tuner: Principled parameter finding for image segmentation algorithms using visual response surface exploration
T Torsney-Weir, A Saad, T Moller, HC Hege, B Weber, JM Verbavatz, ...
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 17 (12), 1892-1901, 2011
1462011
A fuzzy cognitive map of the psychosocial determinants of obesity
PJ Giabbanelli, T Torsney-Weir, VK Mago
Applied soft computing 12 (12), 3711-3724, 2012
1012012
Weightlifter: Visual weight space exploration for multi-criteria decision making
S Pajer, M Streit, T Torsney-Weir, F Spechtenhauser, T Möller, H Piringer
IEEE transactions on visualization and computer graphics 23 (1), 611-620, 2016
822016
Sliceplorer: 1D slices for multi‐dimensional continuous functions
T Torsney‐Weir, M Sedlmair, T Möller
Computer Graphics Forum 36 (3), 167-177, 2017
172017
RAMPVIS: Towards a new methodology for developing visualisation capabilities for large-scale emergency responses
M Chen, A Abdul-Rahman, D Archambault, J Dykes, A Slingsby, ...
arXiv preprint arXiv:2012.04757, 2020
82020
Hypersliceplorer: Interactive visualization of shapes in multiple dimensions
T Torsney‐Weir, T Möller, M Sedlmair, RM Kirby
Computer Graphics Forum 37 (3), 229-240, 2018
72018
RAMPVIS: Answering the challenges of building visualisation capabilities for large-scale emergency responses
M Chen, A Abdul-Rahman, D Archambault, J Dykes, PD Ritsos, ...
Epidemics 39, 100569, 2022
62022
Decision making in uncertainty visualization
T Torsney-Weir, M Sedlmair, T Möller
62015
Building a system dynamics model of individual energy balance related behaviour
PJ Giabbanelli, T Torsney-Weir, DT Finegood
Canadian Journal of Diabetes 35 (2), 201, 2011
62011
VisGuided: A community-driven approach for education in visualization
A Diehl, EE Firat, T Torsney-Weir, A Abdul-Rahman, B Bach, RS Laramee, ...
Eurographics Association, 2021
52021
Risk fixers and sweet spotters: A study of the different approaches to using visual sensitivity analysis in an investment scenario
T Torsney-Weir, S Afroozeh, M Sedlmair, T Möller
The Eurographics Association, 2018
42018
Visualization for epidemiological modelling: challenges, solutions, reflections and recommendations
J Dykes, A Abdul-Rahman, D Archambault, B Bach, R Borgo, M Chen, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society A 380 (2233), 20210299, 2022
22022
Cellpackexplorer: Interactive model building for volumetric data of complex cells
M Schwarzl, L Autin, G Johnson, T Torsney-Weir, T Möller
Computers & Graphics: X 2, 100010, 2019
22019
Complex model calibration through emulation, a worked example for a stochastic epidemic model
M Dunne, H Mohammadi, P Challenor, R Borgo, T Porphyre, I Vernon, ...
Epidemics, 100574, 2022
12022
Visual analysis of high-dimensional parameter spaces
TD Torsney-Weir
Applied Sciences: School of Computing Science, 2012
12012
Correction to: ‘Visualization for epidemiological modelling: challenges, solutions, reflections and recommendations’ (2022) by Dykes et al.
J Dykes, A Abdul-Rahman, D Archambault, B Bach, R Borgo, M Chen, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society A 380 (2235), 20220296, 2022
2022
Development and evaluation of two approaches of visual sensitivity analysis to support epidemiological modeling
E Rydow, R Borgo, H Fang, T Torsney-Weir, B Swallow, T Porphyre, ...
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022
2022
An interactive tool for enhancing hospital capacity predictions using an epidemiological model
F Gibson, R Fabbro, A Rahat, T Torsney-Weir, D Archambault, ...
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion …, 2021
2021
CorpSum: Towards an Enabling Tool-Design for Language Researchers to Explore, Analyze and Visualize Corpora
A Çetin, T Moeller, T Torsney-Weir
Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20