Παρακολούθηση
Emanuele Ruffaldi
Emanuele Ruffaldi
Medical Micro Instruments, spa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mmimicro.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Survey of motion tracking methods based on inertial sensors: A focus on upper limb human motion
A Filippeschi, N Schmitz, M Miezal, G Bleser, E Ruffaldi, D Stricker
Sensors 17 (6), 1257, 2017
3412017
Towards smart farming and sustainable agriculture with drones
P Tripicchio, M Satler, G Dabisias, E Ruffaldi, CA Avizzano
2015 international conference on intelligent environments, 140-143, 2015
2962015
Supervised machine learning in multimodal learning analytics for estimating success in project‐based learning
D Spikol, E Ruffaldi, G Dabisias, M Cukurova
Journal of Computer Assisted Learning 34 (4), 366-377, 2018
1332018
A novel wearable system for the online assessment of risk for biomechanical load in repetitive efforts
L Peppoloni, A Filippeschi, E Ruffaldi, CA Avizzano
International Journal of Industrial Ergonomics 52, 1-11, 2016
1282016
Structuring a virtual environment for sport training: A case study on rowing technique
E Ruffaldi, A Filippeschi
Robotics and Autonomous Systems 61 (4), 390-397, 2013
942013
Immersive ROS-integrated framework for robot teleoperation
L Peppoloni, F Brizzi, CA Avizzano, E Ruffaldi
2015 IEEE Symposium on 3D User Interfaces (3DUI), 177-178, 2015
772015
Energy management using virtual reality improves 2000-m rowing performance
CP Hoffmann, A Filippeschi, E Ruffaldi, BG Bardy
Journal of sports sciences 32 (6), 501-509, 2014
722014
Effects of augmented reality on the performance of teleoperated industrial assembly tasks in a robotic embodiment
F Brizzi, L Peppoloni, A Graziano, E Di Stefano, CA Avizzano, E Ruffaldi
IEEE Transactions on Human-Machine Systems 48 (2), 197-206, 2017
702017
Differences in action style recognition in children with autism spectrum disorders
G Di Cesare, L Sparaci, A Pelosi, L Mazzone, G Giovagnoli, D Menghini, ...
Frontiers in Psychology 8, 1456, 2017
652017
Vibrotactile perception assessment for a rowing training system
E Ruffaldi, A Filippeschi, A Frisoli, O Sandoval, CA Avizzano, ...
EuroHaptics conference, 2009 and Symposium on Haptic Interfaces for Virtual …, 2009
642009
Standardized evaluation of haptic rendering systems
E Ruffaldi, D Morris, T Edmunds, F Barbagli, DK Pai
2006 14th Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and …, 2006
612006
A novel 7 degrees of freedom model for upper limb kinematic reconstruction based on wearable sensors
L Peppoloni, A Filippeschi, E Ruffaldi, CA Avizzano
2013 IEEE 11th international symposium on intelligent systems and …, 2013
592013
Feedback, affordances, and accelerators for training sports in virtual environments
E Ruffaldi, A Filippeschi, CA Avizzano, B Bardy, D Gopher, ...
Presence: Teleoperators and Virtual Environments 20 (1), 33-46, 2011
532011
Real-Time Gesture Recognition, Evaluation and Feed-Forward Correction of a Multimodal Tai-Chi Platform
O Portillo-Rodriguez, O Sandoval-Gonzalez, E Ruffaldi, R Leonardi, ...
Haptic and Audio Interaction Design, 30-39, 2008
442008
Design and validation of a complete haptic system for manipulative tasks
M Bergamasco, CA Avizzano, A Frisoli, E Ruffaldi, S Marcheschi
Advanced Robotics 20 (3), 367-389, 2006
412006
Estimation of success in collaborative learning based on multimodal learning analytics features
D Spikol, E Ruffaldi, L Landolfi, M Cukurova
2017 IEEE 17th international conference on advanced learning technologies …, 2017
402017
Using multimodal learning analytics to identify aspects of collaboration in project-based learning
D Spikol, E Ruffaldi, M Cukurova
Philadelphia, PA: International Society of the Learning Sciences., 2017
382017
Haptic guidance of light-exoskeleton for arm-rehabilitation tasks
LI Lugo-Villeda, A Frisoli, O Sandoval-Gonzalez, MA Padilla, ...
Robot and Human Interactive Communication, 2009. RO-MAN 2009. The 18th IEEE …, 2009
372009
A haptic toolkit for the development of immersive and web-enabled games
E Ruffaldi, A Frisoli, M Bergamasco, C Gottlieb, F Tecchia
Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and technology …, 2006
372006
Exploiting posit arithmetic for deep neural networks in autonomous driving applications
M Cococcioni, E Ruffaldi, S Saponara
2018 International Conference of Electrical and Electronic Technologies for …, 2018
342018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20