Παρακολούθηση
Armin Hoenen
Armin Hoenen
Post Doctoral Researcher, Goethe University Frankfurt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα em.uni-frankfurt.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Language classification from bilingual word embedding graphs
S Eger, A Hoenen, A Mehler
arXiv preprint arXiv:1607.05014, 2016
162016
A practitioner’s view: a survey and comparison of lemmatization and morphological tagging in German and Latin
R Gleim, S Eger, A Mehler, T Uslu, W Hemati, A Lücking, A Henlein, ...
Journal of Language Modelling 7 (1), 1–52-1–52, 2019
102019
Source and translation classification using most frequent words
Z Islam, A Hoenen
Proc. of IJCNLP, 1299-1305, 2013
92013
How Many Stemmata with Root Degree k?
A Hoenen, S Eger, R Gehrke
Proceedings of the 15th Meeting on the Mathematics of Language, 11-21, 2017
42017
Beyond the tree-a theoretical model of contamination and a software to generate multilingual stemmata
A Hoenen
Book of Abstracts, 155-159, 2017
42017
Das artifizielle Manuskriptkorpus TASCFE
A Hoenen
DHd 2015-Von Daten zu Erkenntnissen-Book of abstracts, 2015
42015
Annotated Timelines and Stacked Area Plots for Visualization in Lexicography
A Hoenen
Elexis Workshop, 2018
32018
TGermaCorp–A (digital) humanities resource for (computational) linguistics
A Lücking, A Hoenen, A Mehler
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
32016
Lachmannian Archetype Reconstruction for Ancient Manuscript Corpora
A Hoenen
3*
5.1 History of computer-assisted stemmatology
A Hoenen
Handbook of Stemmatology: History, Methodology, Digital Approaches, 294, 2020
22020
Knowing the author by the company his words keep
A Hoenen, N Schenk
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
22018
From manuscripts to archetypes through iterative clustering
A Hoenen
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
22018
Wikipedia titles as noun tag predictors
A Hoenen
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
22016
Silva Portentosissima-Computer-Assisted Reflections on Bifurcativity in Stemmas.
A Hoenen
DH, 557-560, 2016
22016
Das erste dynamische Stemma, Pionier des digitalen Zeitalters?
A Hoenen
DHd, 2016
22016
Simulating misreading
A Hoenen
International Conference on Applications of Natural Language to Information …, 2015
22015
Simulation of scribal letter substitution
A Hoenen
Analysis of Ancient and Medieval Texts and Manuscripts: Digital Approaches …, 2014
22014
5 Computational methods and tools
J van Zundert
Handbook of Stemmatology, 292-356, 2020
12020
A manual for web corpus crawling of low resource languages
A Hoenen, C Koc, MD Rahn
Umanistica Digitale, 2020
12020
An open problem in computational stemmatology-a model for contamination
A Hoenen
Umanistica Digitale, 2019
12019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20