Παρακολούθηση
Konstantinos Ioannidis
Konstantinos Ioannidis
Postdoctoral Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Oil spill identification from satellite images using deep neural networks
M Krestenitis, G Orfanidis, K Ioannidis, K Avgerinakis, S Vrochidis, ...
Remote Sensing 11 (15), 1762, 2019
1572019
Cellular ants: A method to create collision free trajectories for a cooperative robot team
K Ioannidis, GC Sirakoulis, I Andreadis
Robotics and Autonomous Systems 59 (2), 113-127, 2011
682011
Real-time active SLAM and obstacle avoidance for an autonomous robot based on stereo vision
VS Kalogeiton, K Ioannidis, GC Sirakoulis, EB Kosmatopoulos
Cybernetics and Systems 50 (3), 239-260, 2019
602019
A deep neural network for oil spill semantic segmentation in Sar images
G Orfanidis, K Ioannidis, K Avgerinakis, S Vrochidis, I Kompatsiaris
2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 3773-3777, 2018
412018
A path planning method based on cellular automata for cooperative robots
K Ioannidis, GC Sirakoulis, I Andreadis
Applied Artificial Intelligence 25 (8), 721-745, 2011
392011
A social media analytics platform visualising the spread of COVID-19 in Italy via exploitation of automatically geotagged tweets
S Andreadis, G Antzoulatos, T Mavropoulos, P Giannakeris, G Tzionis, ...
Online Social Networks and Media 23, 100134, 2021
342021
Early identification of oil spills in satellite images using deep CNNs
M Krestenitis, G Orfanidis, K Ioannidis, K Avgerinakis, S Vrochidis, ...
MultiMedia Modeling: 25th International Conference, MMM 2019, Thessaloniki …, 2019
342019
A digital image stabilization method based on the Hilbert–Huang transform
K Ioannidis, I Andreadis
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 61 (9), 2446-2457, 2012
242012
A crowd analysis framework for detecting violence scenes
K Gkountakos, K Ioannidis, T Tsikrika, S Vrochidis, I Kompatsiaris
Proceedings of the 2020 International Conference on Multimedia Retrieval …, 2020
202020
EUCISE-OWL: An ontology-based representation of the Common Information Sharing Environment (CISE) for the maritime domain
M Riga, E Kontopoulos, K Ioannidis, S Kintzios, S Vrochidis, ...
Semantic Web 12 (4), 603-615, 2021
172021
Cellular Automata-based Architecture for Cooperative Miniature Robots.
K Ioannidis, GC Sirakoulis, I Andreadis
Journal of Cellular Automata 8, 2013
172013
A cellular automaton collision-free path planner suitable for cooperative robots
K Ioannidis, GC Sirakoulis, I Andreadis
2008 Panhellenic Conference on Informatics, 256-260, 2008
162008
An edge preserving image resizing method based on cellular automata
K Ioannidis, I Andreadis, GC Sirakoulis
Cellular Automata: 10th International Conference on Cellular Automata for …, 2012
152012
CoFly-WeedDB: A UAV image dataset for weed detection and species identification
M Krestenitis, EK Raptis, AC Kapoutsis, K Ioannidis, EB Kosmatopoulos, ...
Data in Brief 45, 108575, 2022
132022
Deep learning for downscaling remote sensing images: Fusion and super-resolution
M Sdraka, I Papoutsis, B Psomas, K Vlachos, K Ioannidis, K Karantzalos, ...
IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 10 (3), 202-255, 2022
122022
ITI-CERTH participation in TRECVID 2018.
K Avgerinakis, A Moumtzidou, D Galanopoulos, G Orfanidis, S Andreadis, ...
TRECVID, 2018
112018
End-to-end precision agriculture UAV-based functionalities tailored to field characteristics
EK Raptis, M Krestenitis, K Egglezos, O Kypris, K Ioannidis, L Doitsidis, ...
Journal of Intelligent & Robotic Systems 107 (2), 23, 2023
92023
Spatio-temporal activity detection and recognition in untrimmed surveillance videos
K Gkountakos, D Touska, K Ioannidis, T Tsikrika, S Vrochidis, ...
Proceedings of the 2021 International Conference on Multimedia Retrieval …, 2021
92021
Competition and moral behavior: A meta-analysis of forty-five crowd-sourced experimental designs
C Huber, A Dreber, J Huber, M Johannesson, M Kirchler, U Weitzel, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 120 (23), e2215572120, 2023
82023
Crowd violence detection from video footage
K Gkountakos, K Ioannidis, T Tsikrika, S Vrochidis, I Kompatsiaris
2021 international conference on content-based multimedia indexing (CBMI), 1-4, 2021
72021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20