Παρακολούθηση
John Bleddyn Claridge
John Bleddyn Claridge
Reader in Chemistry, University of Liverpool
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liv.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design, chirality, and flexibility in nanoporous molecule-based materials
D Bradshaw, JB Claridge, EJ Cussen, TJ Prior, MJ Rosseinsky
Accounts of chemical research 38 (4), 273-282, 2005
12952005
Recent advances in the conversion of methane to synthesis gas
SC Tsang, JB Claridge, MLH Green
Catalysis today 23 (1), 3-15, 1995
6661995
Permanent microporosity and enantioselective sorption in a chiral open framework
D Bradshaw, TJ Prior, EJ Cussen, JB Claridge, MJ Rosseinsky
Journal of the American Chemical Society 126 (19), 6106-6114, 2004
5442004
New catalysts for the conversion of methane to synthesis gas: molybdenum and tungsten carbide
JB Claridge, APE York, AJ Brungs, C Marquez-Alvarez, J Sloan, ...
Journal of catalysis 180 (1), 85-100, 1998
5181998
An adaptable peptide-based porous material
J Rabone, YF Yue, SY Chong, KC Stylianou, J Bacsa, D Bradshaw, ...
Science 329 (5995), 1053-1057, 2010
3892010
A study of carbon deposition on catalysts during the partial oxidation of methane to synthesis gas
JB Claridge, MLH Green, SC Tsang, APE York, AT Ashcroft, PD Battle
Catalysis Letters 22, 299-305, 1993
3711993
Methane oxyforming for synthesis gas production
APE York, T Xiao, MLH Green, JB Claridge
Catalysis Reviews 49 (4), 511-560, 2007
2972007
Flexible sorption and transformation behavior in a microporous metal-organic framework
EJ Cussen, JB Claridge, MJ Rosseinsky, CJ Kepert
Journal of the American Chemical Society 124 (32), 9574-9581, 2002
2942002
The hydride anion in an extended transition metal oxide array: LaSrCoO3H0. 7
MA Hayward, EJ Cussen, JB Claridge, M Bieringer, MJ Rosseinsky, ...
Science 295 (5561), 1882-1884, 2002
2892002
Interstitial oxide ion conductivity in the layered tetrahedral network melilite structure
X Kuang, MA Green, H Niu, P Zajdel, C Dickinson, JB Claridge, L Jantsky, ...
Nature materials 7 (6), 498-504, 2008
2862008
Bi2ZnTiO6:  A Lead-Free Closed-Shell Polar Perovskite with a Calculated Ionic Polarization of 150 μC cm-2
MR Suchomel, AM Fogg, M Allix, H Niu, JB Claridge, MJ Rosseinsky
Chemistry of materials 18 (21), 4987-4989, 2006
2402006
The size distribution, imaging and obstructing properties of C60 and higher fullerenes formed within arc-grown single walled carbon nanotubes
J Sloan, RE Dunin-Borkowski, JL Hutchison, KS Coleman, VC Williams, ...
Chemical Physics Letters 316 (3-4), 191-198, 2000
2382000
Study of the temperature-programmed reaction synthesis of early transition metal carbide and nitride catalyst materials from oxide precursors
JB Claridge, APE York, AJ Brungs, MLH Green
Chemistry of materials 12 (1), 132-142, 2000
2272000
Layered cobalt hydroxysulfates with both rigid and flexible organic pillars: Synthesis, structure, porosity, and cooperative magnetism
A Rujiwatra, CJ Kepert, JB Claridge, MJ Rosseinsky, H Kumagai, ...
Journal of the American Chemical Society 123 (43), 10584-10594, 2001
2242001
Tilt engineering of spontaneous polarization and magnetization above 300 K in a bulk layered perovskite
MJ Pitcher, P Mandal, MS Dyer, J Alaria, P Borisov, H Niu, JB Claridge, ...
Science 347 (6220), 420-424, 2015
2152015
Dry reforming of methane to synthesis gas over supported molybdenum carbide catalysts
AJ Brungs, APE York, JB Claridge, C Márquez-Alvarez, MLH Green
Catalysis Letters 70, 117-122, 2000
2122000
High-resolution electron microscopy studies of a microporous carbon produced by arc-evaporation
PJF Harris, SC Tsang, JB Claridge, MLH Green
Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 90 (18), 2799-2802, 1994
2061994
Visible Light Photo-oxidation of Model Pollutants Using CaCu3Ti4O12: An Experimental and Theoretical Study of Optical Properties, Electronic Structure, and …
JH Clark, MS Dyer, RG Palgrave, CP Ireland, JR Darwent, JB Claridge, ...
Journal of the American Chemical Society 133 (4), 1016-1032, 2011
1572011
Solid-state structures of phenyleneethynylenes: comparison of monomers and polymers
UHF Bunz, V Enkelmann, L Kloppenburg, D Jones, KD Shimizu, ...
Chemistry of materials 11 (6), 1416-1424, 1999
1511999
Designing switchable polarization and magnetization at room temperature in an oxide
P Mandal, MJ Pitcher, J Alaria, H Niu, P Borisov, P Stamenov, JB Claridge, ...
Nature 525 (7569), 363-366, 2015
1492015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20