Brigitte Knapmeyer-Endrun
Brigitte Knapmeyer-Endrun
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-koeln.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SEIS: Insight’s seismic experiment for internal structure of Mars
P Lognonné, WB Banerdt, D Giardini, WT Pike, U Christensen, P Laudet, ...
Space Science Reviews 215 (1), 2019
1082019
Complex layered deformation within the Aegean crust and mantle revealed by seismic anisotropy
B Endrun, S Lebedev, T Meier, C Tirel, W Friederich
Nature Geoscience 4 (3), 203-207, 2011
942011
Seismicity of the Hellenic subduction zone in the area of western and central Crete observed by temporary local seismic networks
T Meier, M Rische, B Endrun, A Vafidis, HP Harjes
Tectonophysics 383 (3-4), 149-169, 2004
932004
Planned products of the Mars structure service for the InSight mission to Mars
MP Panning, P Lognonné, WB Banerdt, R Garcia, M Golombek, S Kedar, ...
Space Science Reviews 211 (1), 611-650, 2017
902017
Initial results from the InSight mission on Mars
WB Banerdt, SE Smrekar, D Banfield, D Giardini, M Golombek, ...
Nature Geoscience 13 (3), 183-189, 2020
882020
Ground structure imaging by inversions of Rayleigh wave ellipticity: sensitivity analysis and application to European strong-motion sites
M Hobiger, C Cornou, M Wathelet, GD Giulio, B Knapmeyer-Endrun, ...
Geophysical Journal International 192 (1), 207-229, 2013
812013
The seismicity of Mars
D Giardini, P Lognonné, WB Banerdt, WT Pike, U Christensen, S Ceylan, ...
Nature Geoscience 13 (3), 205-212, 2020
782020
Constraints on the shallow elastic and anelastic structure of Mars from InSight seismic data
P Lognonné, WB Banerdt, WT Pike, D Giardini, U Christensen, RF Garcia, ...
Nature Geoscience 13 (3), 213-220, 2020
692020
S velocity structure and radial anisotropy in the Aegean region from surface wave dispersion
B Endrun, T Meier, S Lebedev, M Bohnhoff, G Stavrakakis, HP Harjes
Geophysical Journal International 174 (2), 593-616, 2008
632008
Exploring the model space and ranking a best class of models in surface-wave dispersion inversion: Application at European strong-motion sitesExploring model space, ranking …
G Di Giulio, A Savvaidis, M Ohrnberger, M Wathelet, C Cornou, ...
Geophysics 77 (3), B147-B166, 2012
622012
Lithospheric structure in the area of Crete constrained by receiver functions and dispersion analysis of Rayleigh phase velocities
B Endrun, T Meier, M Bischoff, HP Harjes
Geophysical Journal International 158 (2), 592-608, 2004
532004
A model for the Hellenic subduction zone in the area of Crete based on seismological investigations
T Meier, D Becker, B Endrun, M Rische, M Bohnhoff, B Stöckhert, ...
Geological Society, London, Special Publications 291 (1), 183-199, 2007
522007
A model for the Hellenic subduction zone in the area of Crete based on seismological investigations
T Meier, D Becker, B Endrun, M Rische, M Bohnhoff, B Stöckhert, ...
Geological Society, London, Special Publications 291 (1), 183-199, 2007
522007
From non-invasive site characterization to site amplification: recent advances in the use of ambient vibration measurements
PY Bard, H Cadet, B Endrun, M Hobiger, F Renalier, N Theodulidis, ...
Earthquake Engineering in Europe, 105-123, 2010
512010
Geology and physical properties investigations by the InSight lander
M Golombek, M Grott, G Kargl, J Andrade, J Marshall, N Warner, ...
Space Science Reviews 214 (5), 1-52, 2018
502018
Joint inversion of long‐period magnetotelluric data and surface‐wave dispersion curves for anisotropic structure: Application to data from Central Germany
E Roux, M Moorkamp, AG Jones, M Bischoff, B Endrun, S Lebedev, ...
Geophysical Research Letters 38 (5), 2011
402011
Influence of parameterization on inversion of surface wave dispersion curves and definition of an inversion strategy for sites with a strong contrast
F Renalier, D Jongmans, A Savvaidis, M Wathelet, B Endrun, C Cornou
Geophysics 75 (6), B197-B209, 2010
392010
CYC-NET: A temporary seismic network on the Cyclades (Aegean Sea, Greece)
M Bohnhoff, M Rische, T Meier, B Endrun, D Becker, HP Harjes, ...
Seismological Research Letters 75 (3), 352-359, 2004
362004
CYC-NET: A temporary seismic network on the Cyclades (Aegean Sea, Greece)
M Bohnhoff, M Rische, T Meier, B Endrun, D Becker, HP Harjes, ...
Seismological Research Letters 75 (3), 352-359, 2004
362004
A pre-landing assessment of regolith properties at the InSight landing site
P Morgan, M Grott, B Knapmeyer-Endrun, M Golombek, P Delage, ...
Space Science Reviews 214 (6), 1-47, 2018
332018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20