Παρακολούθηση
Christopher Funk
Christopher Funk
PhD student, University of Colorado Medical School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucdenver.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A large-scale evaluation of computational protein function prediction
P Radivojac, WT Clark, TR Oron, AM Schnoes, T Wittkop, A Sokolov, ...
Nature methods 10 (3), 221-227, 2013
8642013
An expanded evaluation of protein function prediction methods shows an improvement in accuracy
Y Jiang, TR Oron, WT Clark, AR Bankapur, D D’Andrea, R Lepore, ...
Genome biology 17 (1), 1-19, 2016
3242016
A corpus of full-text journal articles is a robust evaluation tool for revealing differences in performance of biomedical natural language processing tools
K Verspoor, KB Cohen, A Lanfranchi, C Warner, HL Johnson, C Roeder, ...
BMC bioinformatics 13 (1), 1-26, 2012
1222012
Large-scale biomedical concept recognition: an evaluation of current automatic annotators and their parameters
C Funk, W Baumgartner, B Garcia, C Roeder, M Bada, KB Cohen, ...
BMC bioinformatics 15 (1), 1-29, 2014
1152014
Combining heterogeneous data sources for accurate functional annotation of proteins
A Sokolov, C Funk, K Graim, K Verspoor, A Ben-Hur
BMC bioinformatics 14 (3), 1-13, 2013
672013
The colorado richly annotated full text (craft) corpus: Multi-model annotation in the biomedical domain
KB Cohen, K Verspoor, K Fort, C Funk, M Bada, M Palmer, LE Hunter
Handbook of Linguistic annotation, 1379-1394, 2017
392017
Evaluating a variety of text-mined features for automatic protein function prediction with GOstruct
CS Funk, I Kahanda, A Ben-Hur, KM Verspoor
Journal of biomedical semantics 6 (1), 1-14, 2015
332015
PHENOstruct: prediction of human phenotype ontology terms using heterogeneous data sources
I Kahanda, C Funk, K Verspoor, A Ben-Hur
F1000Research 4, 2015
322015
A close look at protein function prediction evaluation protocols
I Kahanda, CS Funk, F Ullah, KM Verspoor, A Ben-Hur
GigaScience 4 (1), s13742-015-0082-5, 2015
212015
Gene Ontology synonym generation rules lead to increased performance in biomedical concept recognition
CS Funk, KB Cohen, LE Hunter, KM Verspoor
Journal of biomedical semantics 7 (1), 1-16, 2016
152016
Combining heterogenous data for prediction of disease related and pharmacogenes
CS Funk, LE Hunter, KB Cohen
Biocomputing 2014, 328-339, 2014
62014
Fractional extended and unscented Kalman filtering for state of charge estimation of lithium-ion batteries
M Kupper, C Funk, M Eckert, S Hohmann
2018 Annual American Control Conference (ACC), 3855-3862, 2018
52018
Recognition and normalization of terminology from large biomedical ontologies and their application for pharmacogene and protein function prediction
CS Funk
University of Colorado Denver, Anschutz Medical Campus, 2015
22015
Conservative Quantization of Fast Covariance Intersection
C Funk, B Noack, UD Hanebeck
2020 IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for …, 2020
12020
Semantic precision and recall for concept annotation of text
M Bada, WA Baumgartner Jr, C Funk, LE Hunter, K Verspoor
Proceedings of Bio-Ontologies, 30-37, 2014
12014
Kalman Filtered Compressive Sensing Using Pseudo-Measurements
H Zhao, C Funk, B Noack, U Hanebeck, M Beigl
2021 IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for …, 2021
2021
Conservative Quantization of Covariance Matrices with Applications to Decentralized Information Fusion
C Funk, B Noack, UD Hanebeck
Sensors 21 (9), 3059, 2021
2021
State Estimation with Event-Based Inputs Using Stochastic Triggers
B Noack, C Funk, S Radtke, UD Hanebeck
IFAC-PapersOnLine 53 (2), 2324-2329, 2020
2020
using heterogeneous data sources [version 1; peer review: 2
I Kahanda, C Funk, K Verspoor, A Ben-Hur
2015
PHENOstruct: Prediction of human phenotype ontology terms using heterogeneous data sources [version 1; referees: 2
I Kahanda, C Funk, K Verspoor, A Ben-Hur
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20