Παρακολούθηση
Jean-Baptiste Tristan
Jean-Baptiste Tristan
Amazon Web Services - Automated Reasoning Group
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
RockSalt: better, faster, stronger SFI for the x86
G Morrisett, G Tan, J Tassarotti, JB Tristan, E Gan
Proceedings of the 33rd ACM SIGPLAN conference on Programming Language …, 2012
1842012
Evaluating value-graph translation validation for LLVM
JB Tristan, P Govereau, G Morrisett
Proceedings of the 32nd ACM SIGPLAN conference on programming language …, 2011
1342011
Formal verification of translation validators: a case study on instruction scheduling optimizations
JB Tristan, X Leroy
Proceedings of the 35th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2008
1232008
Unlocking fairness: a trade-off revisited
M Wick, JB Tristan
Advances in neural information processing systems 32, 2019
872019
A simple, verified validator for software pipelining
JB Tristan, X Leroy
ACM Sigplan Notices 45 (1), 83-92, 2010
732010
Verified validation of lazy code motion
JB Tristan, X Leroy
ACM Sigplan Notices 44 (6), 316-326, 2009
732009
Augur: Data-parallel probabilistic modeling
JB Tristan, D Huang, J Tassarotti, AC Pocock, S Green, GL Steele
Advances in Neural Information Processing Systems 27, 2014
47*2014
Gradient-based inference for networks with output constraints
JY Lee, SV Mehta, M Wick, JB Tristan, J Carbonell
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01), 4147-4154, 2019
46*2019
Compiling Markov chain Monte Carlo algorithms for probabilistic modeling
D Huang, JB Tristan, G Morrisett
Proceedings of the 38th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2017
312017
Exponential stochastic cellular automata for massively parallel inference
M Zaheer, M Wick, JB Tristan, A Smola, G Steele
Artificial Intelligence and Statistics, 966-975, 2016
30*2016
Adding approximate counters
GL Steele Jr, JB Tristan
ACM Transactions on Parallel Computing (TOPC) 4 (1), 1-45, 2017
28*2017
Efficient training of LDA on a GPU by mean-for-mode estimation
JB Tristan, J Tassarotti, G Steele
International Conference on Machine Learning, 59-68, 2015
21*2015
Formal verification of translation validators
JB Tristan
Université Paris-Diderot-Paris VII, 2009
122009
Sparse and data-parallel inference method and system for the latent Dirichlet allocation model
JB Tristan, GL Steele Jr, J Tassarotti
US Patent 9,767,416, 2017
92017
A formal proof of PAC learnability for decision stumps
J Tassarotti, K Vajjha, A Banerjee, JB Tristan
Proceedings of the 10th ACM SIGPLAN International Conference on Certified …, 2021
82021
Ensembled decision systems using feature hashing models
JB Tristan, A Pocock, M Wick, G Steele
US Patent 11,263,541, 2022
72022
Data-parallel parameter estimation of the Latent Dirichlet allocation model by greedy Gibbs sampling
JB Tristan, G Steele
US Patent 10,860,829, 2020
72020
Rate-regularization and generalization in variational autoencoders
A Bozkurt, B Esmaeili, JB Tristan, D Brooks, J Dy, JW van de Meent
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 3880-3888, 2021
52021
Online post-processing in rankings for fair utility maximization
A Gupta, E Johnson, J Payan, AK Roy, A Kobren, S Panda, JB Tristan, ...
Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data …, 2021
52021
Using butterfly-patterned partial sums to draw from discrete distributions
GL Steele Jr, JB Tristan
Proceedings of the 22nd ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of …, 2017
5*2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20