Παρακολούθηση
Chedy Raïssi
Chedy Raïssi
Research scientist at INRIA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Watch me playing, i am a professional: a first study on video game live streaming
M Kaytoue, A Silva, L Cerf, W Meira Jr, C Raïssi
Proceedings of the 21st international conference on world wide web, 1181-1188, 2012
4082012
ρ-uncertainty: inference-proof transaction anonymization
J Cao, P Karras, C Raïssi, KL Tan
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB) 3 (1), 1033-1044, 2010
1202010
Mining dominant patterns in the sky
A Soulet, C Raïssi, M Plantevit, B Crémilleux
2011 IEEE 11th International Conference on Data Mining, 655-664, 2011
1052011
Modeling and analyzing the video game live-streaming community
G Nascimento, M Ribeiro, L Cerf, N Cesário, M Kaytoue, C Raïssi, ...
2014 9th Latin American Web Congress, 1-9, 2014
782014
Anytime discovery of a diverse set of patterns with monte carlo tree search
G Bosc, JF Boulicaut, C Raïssi, M Kaytoue
Data mining and knowledge discovery 32, 604-650, 2018
602018
Computing closed skycubes
C Raïssi, J Pei, T Kister
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 838-847, 2010
592010
Mining statistically significant sequential patterns
C Low-Kam, C Raïssi, M Kaytoue, J Pei
2013 IEEE 13th International Conference on Data Mining, 488-497, 2013
572013
On mining complex sequential data by means of FCA and pattern structures
A Buzmakov, E Egho, N Jay, SO Kuznetsov, A Napoli, C Raïssi
International Journal of General Systems 45 (2), 135-159, 2016
552016
Anonymizing set-valued data by nonreciprocal recoding
M Xue, P Karras, C Raïssi, J Vaidya, KL Tan
Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2012
542012
Mining conjunctive sequential patterns
C Raïssi, T Calders, P Poncelet
Data Mining and Knowledge Discovery 17, 77-93, 2008
492008
On measuring similarity for sequences of itemsets
E Egho, C Raïssi, T Calders, N Jay, A Napoli
Data Mining and Knowledge Discovery 29, 732-764, 2015
422015
Web analyzing traffic challenge: description and results
C Raıssi, J Brissaud, G Dray, P Poncelet, M Roche, M Teisseire
Proceedings of the ECML/PKDD, 47-52, 2007
422007
SPEED: mining maxirnal sequential patterns over data strearns
C Raissi, P Poncelet, M Teisseire
2006 3rd International IEEE Conference Intelligent Systems, 546-552, 2006
412006
Sampling for sequential pattern mining: From static databases to data streams
C Raïssi, P Poncelet
Seventh IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2007), 631-636, 2007
402007
Towards a new approach for mining frequent itemsets on data stream
C Raïssi, P Poncelet, M Teisseire
Journal of Intelligent Information Systems 28 (1), 23-36, 2007
382007
Skypattern mining: From pattern condensed representations to dynamic constraint satisfaction problems
W Ugarte, P Boizumault, B Crémilleux, A Lepailleur, S Loudni, M Plantevit, ...
Artificial Intelligence 244, 48-69, 2017
352017
Strategic Patterns Discovery in RTS-games for E-Sport with Sequential Pattern Mining.
G Bosc, M Kaytoue, C Raïssi, JF Boulicaut
MLSA@ PKDD/ECML, 11-20, 2013
292013
On Projections of Sequential Pattern Structures (with an application on care trajectories)
A Buzmakov, E Egho, N Jay, SO Kuznetsov, A Napoli, C Raïssi
The Tenth International Conference on Concept Lattices and Their …, 2013
272013
Mining multidimensional sequential patterns over data streams
C Raïssi, M Plantevit
International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery, 263-272, 2008
272008
Distributed privacy preserving data collection
M Xue, P Papadimitriou, C Raïssi, P Kalnis, HK Pung
Database Systems for Advanced Applications: 16th International Conference …, 2011
262011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20