Παρακολούθηση
Yuntao Chen
Yuntao Chen
Centre for Artificial Intelligence and Robotics, HKISI, CAS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ia.ac.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scale-aware trident networks for object detection
Y Li, Y Chen, N Wang, Z Zhang
The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2019, 6054-6063, 2019
7272019
Darkrank: Accelerating deep metric learning via cross sample similarities transfer
Y Chen, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 32 (1), 2018
1762018
Sequence Level Semantics Aggregation for Video Object Detection
H Wu, Y Chen, N Wang, Z Zhang
The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2019, 9217-9225, 2019
1592019
Spectral Feature Transformation for Person Re-identification
C Luo, Y Chen, N Wang, Z Zhang
The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2019, 4976-4985, 2019
1062019
Revisiting Feature Alignment for One-stage Object Detection
Y Chen, C Han, N Wang, Z Zhang
arXiv preprint arXiv:1908.01570, 2019
632019
SimpleDet: A Simple and Versatile Distributed Framework for Object Detection and Instance Recognition
Y Chen, C Han, Y Li, Z Huang, Y Jiang, N Wang, Z Zhang
Journal of Machine Learning Research(JMLR) 20 (156), 1-8, 2019
322019
Unsupervised object detection with lidar clues
H Tian, Y Chen, J Dai, Z Zhang, X Zhu
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
162021
Immortal tracker: Tracklet never dies
Q Wang, Y Chen, Z Pang, N Wang, Z Zhang
arXiv preprint arXiv:2111.13672, 2021
112021
GIFS: Neural implicit function for general shape representation
J Ye, Y Chen, N Wang, X Wang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
92022
From individual to whole: reducing intra-class variance by feature aggregation
Z Zhang, C Luo, H Wu, Y Chen, N Wang, C Song
International Journal of Computer Vision 130 (3), 800-819, 2022
62022
BEVFormer v2: Adapting Modern Image Backbones to Bird's-Eye-View Recognition via Perspective Supervision
C Yang, Y Chen, H Tian, C Tao, X Zhu, Z Zhang, G Huang, H Li, Y Qiao, ...
arXiv preprint arXiv:2211.10439, 2022
42022
Online adaptation for implicit object tracking and shape reconstruction in the wild
J Ye, Y Chen, N Wang, X Wang
IEEE Robotics and Automation Letters 7 (4), 8909-8916, 2022
12022
Densely Constrained Depth Estimator for Monocular 3D Object Detection
Y Li, Y Chen, J He, Z Zhang
Computer Vision–ECCV 2022: 17th European Conference, Tel Aviv, Israel …, 2022
2022
4D Unsupervised Object Discovery
Y Wang, Y Chen, Z Zhang
NeurIPS 2022, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14