Παρακολούθηση
Nils Bertschinger
Nils Bertschinger
FIAS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fias.uni-frankfurt.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time computation at the edge of chaos in recurrent neural networks
N Bertschinger, T Natschläger
Neural computation 16 (7), 1413-1436, 2004
9142004
Quantifying unique information
N Bertschinger, J Rauh, E Olbrich, J Jost, N Ay
Entropy 16 (4), 2161-2183, 2014
2842014
Predictive information and explorative behavior of autonomous robots
N Ay, N Bertschinger, R Der, F Güttler, E Olbrich
The European Physical Journal B 63, 329-339, 2008
2372008
The information theory of individuality
D Krakauer, N Bertschinger, E Olbrich, JC Flack, N Ay
Theory in Biosciences 139, 209-223, 2020
1362020
Autonomy: An information theoretic perspective
N Bertschinger, E Olbrich, N Ay, J Jost
Biosystems 91 (2), 331-345, 2008
1312008
Information decomposition of target effects from multi-source interactions: Perspectives on previous, current and future work
JT Lizier, N Bertschinger, J Jost, M Wibral
Entropy 20 (4), 307, 2018
1292018
Shared information—New insights and problems in decomposing information in complex systems
N Bertschinger, J Rauh, E Olbrich, J Jost
Proceedings of the European conference on complex systems 2012, 251-269, 2013
1042013
At the edge of chaos: Real-time computations and self-organized criticality in recurrent neural networks
N Bertschinger, T Natschläger, R Legenstein
Advances in neural information processing systems 17, 2004
1012004
A geometric approach to complexity
N Ay, E Olbrich, N Bertschinger, J Jost
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 21 (3), 2011
732011
A unifying framework for complexity measures of finite systems
N Ay, E Olbrich, N Bertschinger, J Jost
Proceedings of ECCS 6, 2006
652006
Information decomposition and synergy
E Olbrich, N Bertschinger, J Rauh
Entropy 17 (5), 3501-3517, 2015
642015
Hysteresis effects of changing the parameters of noncooperative games
DH Wolpert, M Harré, E Olbrich, N Bertschinger, J Jost
Physical Review E 85 (3), 036102, 2012
612012
Methods for estimating the computational power and generalization capability of neural microcircuits
W Maass, R Legenstein, N Bertschinger
Advances in neural information processing systems 17, 2004
602004
Reconsidering unique information: Towards a multivariate information decomposition
J Rauh, N Bertschinger, E Olbrich, J Jost
2014 IEEE International Symposium on Information Theory, 2232-2236, 2014
552014
Comparison between different methods of level identification
O Pfante, N Bertschinger, E Olbrich, N Ay, J Jost
Advances in Complex Systems 17 (02), 1450007, 2014
502014
How should complexity scale with system size?
E Olbrich, N Bertschinger, N Ay, J Jost
The European Physical Journal B 63, 407-415, 2008
392008
Information and closure in systems theory
N Bertschinger, E Olbrich, N Ay, J Jost
Explorations in the Complexity of Possible Life. Proceedings of the 7th …, 2006
352006
On extractable shared information
J Rauh, PK Banerjee, E Olbrich, J Jost, N Bertschinger
Entropy 19 (7), 328, 2017
322017
Emergence
J Jost, N Bertschinger, E Olbrich
New Ideas in Psychology 28 (3), 265-273, 2010
282010
Quantifying structure in networks
E Olbrich, T Kahle, N Bertschinger, N Ay, J Jost
The European Physical Journal B 77, 239-247, 2010
232010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20