Παρακολούθηση
Gaultier Real
Gaultier Real
PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα intradef.gouv.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Direct regressions for underwater acoustic source localization in fluctuating oceans
R Lefort, G Real, A Drémeau
Applied Acoustics 116, 303-310, 2017
612017
Least square and trended Doppler estimation in fading channel for high-frequency underwater acoustic communications
S Kaddouri, PPJ Beaujean, PJ Bouvet, G Real
IEEE journal of oceanic engineering 39 (1), 179-188, 2013
362013
A channel model and estimation technique for MIMO underwater acoustic communications in ports and very shallow waters at very high frequencies
G Real, PP Beaujean, PJ Bouvet
OCEANS'11 MTS/IEEE KONA, 1-9, 2011
122011
INFLUENCE OF DE-COHERENCE EFFECTS ON SONAR ARRAY GAIN: SCALED EXPERIMENT, SIMULATIONS AND SIMPLIFIED THEORY COMPARISON
G Real, X Cristol, D Habault, JP Sessarego, D Fattaccioli
UACE 2015, 1-6, 2015
112015
The DGA "ALMA" Project: an overview of the recent improvements of the system capabilities and of the at-sea campaign ALMA-2016
D Fattaccioli, G Real
UACE 2017, 2017
102017
An ultrasonic testbench for emulating the degradation of sonar performance in fluctuating media
G Real, D Habault, X Cristol, JP Sessarego, D Fattaccioli
Acta Acustica united with Acustica 103 (1), 6-16, 2017
92017
De-coherence Effects in Underwater Acoustics: Scaled Experiments.
G Real, JP Sessarego, X Cristol, D Fattaccioli
UA 2014, Rhodes, Greece, 2014
82014
MIMO underwater acoustic communications in ports and shallow waters at very high frequency
G Real, PP Beaujean, PJ Bouvet
Journal of Sensor and Actuator Networks 2 (4), 700-716, 2013
82013
RAFAL: RANDOM FACED ACOUSTIC LENS USED TO MODEL INTERNAL WAVES EFFECTS ON UNDERWATER ACOUSTIC PROPAGATION
G Real, X Cristol, D Habault, JP Sessarego, D Fattaccioli
UACE 2015, 2015
72015
An ultrasonic testbench for reproducing the degradation of sonar performance in a fluctuating ocean
G Real
LMA CNRS UPR 7051, 2015
62015
Acoustic Laboratory for Marine Applications: Overview of the ALMA system and data analysis
G Real, D Fattaccioli
OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston, 1-7, 2018
52018
Sub-antenna processing for coherence loss in underwater direction of arrival estimation
R Lefort, R Emmetière, S Bourmani, G Real, A Drémeau
The Journal of the Acoustical Society of America 142 (4), 2143-2154, 2017
52017
Acoustic coherence in a fluctuating ocean: analysis of the 2016 ALMA campaign
G Real, D Fattaccioli
UACE 2017, 2017
52017
Very high frequency, MIMO underwater acoustic communications in ports and shallow waters
G Real
Florida Atlantic University, 2011
42011
A brief five-year progress report on the DGA ALMA project: scientific program and projects, at-sea campaigns and data collected, system evolutions and improvements
D Fattaccioli, G Real
Proceeding of the Underwater Acoustics Conference and Exhibition (UACE), 2019
32019
ALMA 2014 : Observations of multiple sound scattering from random inhomogeneities transported by a mean flow
X Cristol, G Real, D Fattaccioli, B Chalindar
UACE 2017, 2017
32017
Propagation of Acoustic Waves Through a Spatially Fluctuating Medium: Theoretical Study of the Physical Phenomena.
G Real, X Cristol, JP Sessarego, D Fattaccioli
UA 2014, Rhodes, Greece, 2014
32014
Experimental Study of the Influence of Spatial Inhomogeneities in Underwater Acoustic Propagation.
G Real, JP Sessarego, X Cristol, D Fattaccioli
UA 2013, Corfu, Greece, 2013
32013
Sound waves propagating in fluctuating media: experimental analysis using ALMA data
G Real, D Fattaccioli
UACE 2019 Proceedings, 535-542, 2019
22019
At-sea experimental evaluation of the influence of environmental fluctuations on the acoustic coherence radius
G Beaumont, A Drémeau, R Fablet, G Real, F Le Courtois
Underwater Acoustics Conference, 2019
22019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20