Παρακολούθηση
Michal Kucera
Michal Kucera
Professor of Micropalaeontology, MARUM, University of Bremen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα marum.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
High rates of sea-level rise during the last interglacial period
EJ Rohling, K Grant, CH Hemleben, M Siddall, BAA Hoogakker, ...
Nature geoscience 1 (1), 38-42, 2008
4802008
Antarctic temperature and global sea level closely coupled over the past five glacial cycles
EJ Rohling, K Grant, M Bolshaw, AP Roberts, M Siddall, C Hemleben, ...
Nature Geoscience 2 (7), 500-504, 2009
4702009
Reconstruction of sea-surface temperatures from assemblages of planktonic foraminifera: multi-technique approach based on geographically constrained calibration data sets and …
M Kucera, M Weinelt, T Kiefer, U Pflaumann, A Hayes, M Weinelt, ...
Quaternary Science Reviews 24 (7-9), 951-998, 2005
4312005
Chapter six planktonic foraminifera as tracers of past oceanic environments
M Kucera
Developments in marine geology 1, 213-262, 2007
3682007
Constraints on the magnitude and patterns of ocean cooling at the Last Glacial Maximum
Nature Geoscience 2 (2), 127-132, 2009
3032009
A resolution for the coiling direction paradox in Neogloboquadrina pachyderma
KF Darling, M Kucera, D Kroon, CM Wade
Paleoceanography 21 (2), 2006
2922006
Multiproxy approach for the reconstruction of the glacial ocean surface (MARGO)
A Kucera, M., Rosell-Mele, R Schneider, C Waelbroeck, M Weinelt
Quaternary Science Reviews 24, 813-819, 2005
2722005
Centennial‐to‐millennial‐scale periodicities of Holocene climate and sediment injections off the western Barents shelf, 75 N
M Sarnthein, S Van Kreveld, H Erlenkeuser, PM Grootes, M Kucera, ...
Boreas 32 (3), 447-461, 2003
2632003
Regional synthesis of Mediterranean atmospheric circulation during the Last Glacial Maximum
J Kuhlemann, EJ Rohling, I Krumrei, P Kubik, S Ivy-Ochs, M Kucera
Science 321 (5894), 1338-1340, 2008
2202008
Systematic change of foraminiferal Mg/Ca ratios across a strong salinity gradient
JE Ferguson, GM Henderson, M Kucera, REM Rickaby
Earth and Planetary Science Letters 265 (1-2), 153-166, 2008
2132008
Molecular evidence links cryptic diversification in polar planktonic protists to Quaternary climate dynamics
KF Darling, M Kucera, CJ Pudsey, CM Wade
Proceedings of the National Academy of Sciences 101 (20), 7657-7662, 2004
2112004
Glacial Mediterranean sea surface temperatures based on planktonic foraminiferal assemblages
A Hayes, M Kucera, N Kallel, L Sbaffi, EJ Rohling
Quaternary Science Reviews 24 (7-9), 999-1016, 2005
1882005
Cryptic species of planktonic foraminifera: their effect on palaeoceanographic reconstructions
M Kucera, KF Darling
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A …, 2002
1762002
Palaeoclimate constraints on the impact of 2 C anthropogenic warming and beyond
H Fischer, KJ Meissner, AC Mix, NJ Abram, J Austermann, V Brovkin, ...
Nature geoscience 11 (7), 474-485, 2018
1722018
Last Glacial Maximum temperatures over the North Atlantic, Europe and western Siberia: a comparison between PMIP models, MARGO sea-surface temperatures and pollen-based …
M Kageyama, A Laine, A Abe-Ouchi, P Braconnot, E Cortijo, M Crucifix, ...
Quaternary Science Reviews 25, 2082-2102, 2006
172*2006
Calibration of the boron isotope proxy in the planktonic foraminifera Globigerinoides ruber for use in palaeo-CO2 reconstruction
MJ Henehan, JWB Rae, GL Foster, J Erez, KC Prentice, M Kucera, ...
Earth and Planetary Science Letters 364, 111-122, 2013
1532013
Global molecular phylogeography reveals persistent Arctic circumpolar isolation in a marine planktonic protist
KF Darling, M Kucera, CM Wade
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (12), 5002-5007, 2007
1432007
A revised taxonomic and phylogenetic concept for the planktonic foraminifer species Globigerinoides ruber based on molecular and morphometric evidence
R Aurahs, Y Treis, K Darling, M Kucera
Marine Micropaleontology 79 (1-2), 1-14, 2011
1362011
Comparing proxies for the reconstruction of LGM sea-surface conditions in the northern North Atlantic
A De Vernal, A Rosell-Melé, M Kucera, C Hillaire-Marcel, F Eynaud, ...
Quaternary Science Reviews 25 (21-22), 2820-2834, 2006
1322006
A comparison of PMIP2 model simulations and the MARGO proxy reconstruction for tropical sea surface temperatures at last glacial maximum
BL Otto-Bliesner, R Schneider, EC Brady, M Kucera, A Abe-Ouchi, É Bard, ...
Climate Dynamics 32 (6), 799-815, 2009
1302009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20