Παρακολούθηση
Mahbub Hassan
Mahbub Hassan
Professor of Computer Science and Engineering, University of New South Wales, Sydney
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unsw.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Survey on UAV cellular communications: Practical aspects, standardization advancements, regulation, and security challenges
A Fotouhi, H Qiang, M Ding, M Hassan, LG Giordano, A Garcia-Rodriguez, ...
IEEE Communications surveys & tutorials 21 (4), 3417-3442, 2019
5762019
A survey of wearable devices and challenges
S Seneviratne, Y Hu, T Nguyen, G Lan, S Khalifa, K Thilakarathna, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (4), 2573-2620, 2017
4522017
High performance TCP/IP networking
M Hassan, R Jain
Prentice Hall, 2003
3412003
Internet telephony: services, technical challenges, and products
M Hassan, A Nayandoro, M Atiquzzaman
IEEE Communications magazine 38 (4), 96-103, 2000
1852000
How much of dsrc is available for non-safety use?
Z Wang, M Hassan
Proceedings of the fifth ACM international workshop on VehiculAr Inter …, 2008
1592008
Engineering Internet QoS
S Jha, M Hassan
Artech House, 2002
148*2002
An empirical study of bandwidth predictability in mobile computing
J Yao, SS Kanhere, M Hassan
Proceedings of the third ACM international workshop on Wireless network …, 2008
1412008
Improving QoS in high-speed mobility using bandwidth maps
J Yao, SS Kanhere, M Hassan
IEEE Transactions on Mobile Computing 11 (4), 603-617, 2011
1182011
Sensing, computing, and communications for energy harvesting iots: A survey
D Ma, G Lan, M Hassan, W Hu, SK Das
IEEE Communications Surveys & Tutorials 22 (2), 1222-1250, 2019
1092019
Harke: Human activity recognition from kinetic energy harvesting data in wearable devices
S Khalifa, G Lan, M Hassan, A Seneviratne, SK Das
IEEE Transactions on Mobile Computing 17 (6), 1353-1368, 2017
1072017
Adaptive position update for geographic routing in mobile ad hoc networks
Q Chen, SS Kanhere, M Hassan
IEEE Transactions on Mobile Computing 12 (3), 489-501, 2012
1072012
Improving cooperative positioning for vehicular networks
J Yao, AT Balaei, M Hassan, N Alam, AG Dempster
IEEE Transactions on Vehicular Technology 60 (6), 2810-2823, 2011
1002011
Flying drone base stations for macro hotspots
A Fotouhi, M Ding, M Hassan
IEEE Access 6, 19530-19539, 2018
982018
Empirical evaluation of HTTP adaptive streaming under vehicular mobility
J Yao, SS Kanhere, I Hossain, M Hassan
International Conference on Research in Networking, 92-105, 2011
782011
Analysis of per-node traffic load in multi-hop wireless sensor networks
Q Chen, SS Kanhere, M Hassan
IEEE transactions on wireless communications 8 (2), 958-967, 2009
742009
Adaptive position update in geographic routing
QJ Chen, SS Kanhere, M Hassan, KC Lan
2006 IEEE International Conference on Communications 9, 4046-4051, 2006
722006
Enhancing cellular communications for UAVs via intelligent reflective surface
D Ma, M Ding, M Hassan
2020 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 1-6, 2020
652020
Dronecells: Improving spectral efficiency using drone-mounted flying base stations
A Fotouhi, M Ding, M Hassan
Journal of Network and Computer Applications 174, 2021
63*2021
Dynamic base station repositioning to improve spectral efficiency of drone small cells
A Fotouhi, M Ding, M Hassan
2017 IEEE 18th International Symposium on A World of Wireless, Mobile and …, 2017
632017
Understanding autonomous drone maneuverability for Internet of Things applications
A Fotouhi, M Ding, M Hassan
2017 IEEE 18th International Symposium on A World of Wireless, Mobile and …, 2017
612017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20