Παρακολούθηση
Dr Konstantinos C. Gritzalis
Dr Konstantinos C. Gritzalis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The STAR project: context, objectives and approaches.
FSIK Furse, M., D. Hering, O. Moog, P. Verdonschot, R. K. Johnson, K. Brabec ...
Hydrobiologia, 3–29, 2006
243*2006
Analysis of factors driving stream water composition and synthesis of management tools—a case study on small/medium Greek catchments
NT Skoulikidis, Y Amaxidis, I Bertahas, S Laschou, K Gritzalis
Science of the Total Environment 362 (1-3), 205-241, 2006
1292006
Rivers of the Balkans
NT Skoulikidis, S Zogaris, I Karaouzas
Rivers of Europe, 593-653, 2022
682022
Local and regional factors determining aquatic and semi-aquatic bug (Heteroptera) assemblages in rivers and streams of Greece
I Karaouzas, KC Gritzalis
Hydrobiologia 573 (1), 199-212, 2006
632006
The development of an ecological quality assessment and classification system for Greek running waters based on benthic macroinvertebrates
NT Skoulikidis, KC Gritzalis, T Kouvarda, A Buffagni
Integrated Assessment of Running Waters in Europe, 149-160, 2004
562004
Fluvial basin history in the northeastern Mediterranean region underlies dispersal and speciation patterns in the genus Dugesia (Platyhelminthes, Tricladida, Dugesiidae)
E Solà, R Sluys, K Gritzalis, M Riutort
Molecular Phylogenetics and Evolution 66 (3), 877-888, 2013
532013
Identifying key environmental variables structuring benthic fauna for establishing a biotic typology for Greek running waters
NT Skoulikidis, I Karaouzas, KC Gritzalis
Limnologica 39 (1), 56-66, 2009
392009
Integrative delineation of species of Mediterranean freshwater planarians (Platyhelminthes: Tricladida: Dugesiidae)
R Sluys, E Sola, K Gritzalis, M Vila-Farre, E Mateos, M Riutort
Zoological Journal of the Linnean Society 169 (3), 523-547, 2013
322013
Hydrochemical and ecological quality assessment of a Mediterranean river system
N Skoulikidis, K Gritzalis, T Kouvarda
Global nest. The international journal 4 (1), 29-40, 2002
262002
Assessing the environmental status and identifying the dominant pressures of a trans-boundary river catchment, to facilitate efficient management and mitigation practices
E Dimitriou, A Mentzafou, S Zogaris, M Tzortziou, K Gritzalis, I Karaouzas, ...
Environmental Earth Sciences 66 (7), 1839-1852, 2012
232012
Gout in the writings of eminent ancient Greek and Byzantine physicians
KC Gritzalis, M Karamanou, G Androutsos
AMHA-Acta medico-historica Adriatica 9 (1), 83-88, 2011
202011
Stream invertebrate communities are primarily shaped by hydrological factors and ultimately fine-tuned by local habitat conditions
I Karaouzas, C Theodoropoulos, A Vourka, K Gritzalis, NT Skoulikidis
Science of the total environment 665, 290-299, 2019
182019
Land use effects on macroinvertebrate assemblages and stream quality along an agricultural river basin
I Karaouzas, KC Gritzalis, N Skoulikidis
Fresenius Environmental Bulletin 16 (6), 645-653, 2007
162007
Seasonal Variation of Nutrients and Heavy Metals in Phragmites australis of Lake Trichonis, Greece
NP Nikolaidis, T Koussouris, TE Murray, I Bertahas, A Diapoulis, ...
Lake and Reservoir Management 12 (3), 364-370, 1996
151996
Stream ecological assessment on an Aegean island: Insights from an exploratory application on Samothraki (Greece)
N Skoulikidis, A Lampou, I Karaouzas, K Gritzalis, M Lazaridou, S Zogaris
Fresenius Environ. Bull 23 (5), 1173-1182, 2014
142014
Linking hydrogeological and ecological tools for an integrated river catchment assessment
I Karaouzas, E Dimitriou, N Skoulikidis, K Gritzalis, E Colombari
Environmental Modeling & Assessment 14 (6), 677-689, 2009
132009
Zebra Mussel, Dreissena polymorpha: Population Dynamics and Notes on Control Strategies in a Reservoir in Western Greece
A Conides, T Koussouris, K Gritzalis, I Bertahas
Lake and Reservoir Management 11 (4), 329-336, 1995
131995
Disentangling the main components of hydromorphological modifications at reach scale in rivers of Greece
K Stefanidis, A Latsiou, T Kouvarda, A Lampou, N Kalaitzakis, K Gritzalis, ...
Hydrology 7 (2), 22, 2020
102020
Self-purification processes along a polluted river in Greece
TS Koussouris, AC Diapoulis, IT Bertahas, KC Gritzalis
Water science and technology 21 (12), 1869-1872, 1989
91989
Food web modelling on the structure and functioning of a Mediterranean lentic system
DK Moutopoulos, MT Stoumboudi, A Ramfos, K Tsagarakis, KC Gritzalis, ...
Hydrobiologia 822 (1), 259-283, 2018
72018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20