Παρακολούθηση
Mihael Arcan
Mihael Arcan
Co-Founder and Chief Scientific Officer (CSO) @ Lua Health
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα luahealth.io - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multimodal meme dataset (MultiOFF) for identifying offensive content in image and text
S Suryawanshi, BR Chakravarthi, M Arcan, P Buitelaar
Proceedings of the second workshop on trolling, aggression and cyberbullying …, 2020
1592020
Improving Wordnets for Under-Resourced Languages Using Machine Translation
BR Chakravarthi, M Arcan, JP McCrae
Global Wordnet Conference, 2018
602018
WordNet gloss translation for under-resourced languages using multilingual neural machine translation
BR Chakravarthi, M Arcan, JP McCrae
Proceedings of the second workshop on multilingualism at the intersection of …, 2019
572019
A Dataset for Troll Classification of Tamil Memes
S Suryawanshi, BR Chakravarthi, P Verma, M Arcan, JP McCrae, ...
Proceedings of the WILDRE5–5th Workshop on Indian Language Data: Resources …, 2020
562020
Comparison of different orthographies for machine translation of under-resourced dravidian languages
BR Chakravarthi, M Arcan, JP McCrae
2nd Conference on Language, Data and Knowledge (LDK 2019), 2019
562019
Utilizing knowledge graphs for neural machine translation augmentation
D Moussallem, AC Ngonga Ngomo, P Buitelaar, M Arcan
Proceedings of the 10th international conference on knowledge capture, 139-146, 2019
53*2019
Mixedemotions: An open-source toolbox for multimodal emotion analysis
P Buitelaar, ID Wood, S Negi, M Arcan, JP McCrae, A Abele, C Robin, ...
IEEE Transactions on Multimedia 20 (9), 2454-2465, 2018
482018
Enhancing statistical machine translation with bilingual terminology in a CAT environment
M Arcan, M Turchi, S Tonelli, P Buitelaar
Proceedings of the 11th Biennial Conference of the Association for Machine …, 2014
402014
Neural machine translation of literary texts from English to Slovene
T Kuzman, Š Vintar, M Arčan
Literary Machine Translation Workshop, co-located with MT-Summit 2019, 2019
332019
Leveraging bilingual terminology to improve machine translation in a CAT environment
M Arcan, M Turchi, S Tonelli, P Buitelaar
Natural Language Engineering 23 (05), 763-788, 2017
322017
Linguistic linked data for sentiment analysis
P Buitelaar, M Arcan, CA Iglesias Fernandez, JF Sánchez Rada, ...
2nd Workshop on Linked Data in Linguistics (LDL-2013): Representing and …, 2013
322013
Suggest me a movie for tonight: Leveraging Knowledge Graphs for Conversational Recommendation
R Sarkar, K Goswami, M Arcan, JP McCrae
Proceedings of the 28th International Conference on Computational …, 2020
292020
A survey of orthographic information in machine translation
BR Chakravarthi, P Rani, M Arcan, JP McCrae
SN computer science 2 (4), 330, 2021
272021
First Insights on a Passive Major Depressive Disorder Prediction System with Incorporated Conversational Chatbot
F Delahunty, ID Wood, M Arcan
26th AIAI Irish Conference on Artificial Intelligence and Cognitive Science, 2018
252018
Translating terminological expressions in knowledge bases with neural machine translation
M Arcan, D Torregrosa, P Buitelaar
arXiv preprint arXiv:1709.02184, 2017
23*2017
Domain adaptation for ontology localization
JP McCrae, M Arcan, K Asooja, J Gracia, P Buitelaar, P Cimiano
Journal of Web Semantics 36, 23-31, 2016
232016
Knowledge Portability with Semantic Expansion of Ontology Labels
M Arcan, M Turchi, P Buitelaar
Association for Computational Linguistics (ACL-2015), 708-718, 2015
232015
Identifying main obstacles for statistical machine translation of morphologically rich South Slavic languages
M Popovic, M Arcan
18th Annual Conference of the European Association for Machine Translation …, 2015
232015
Leveraging rule-based machine translation knowledge for under-resourced neural machine translation models
D Torregrosa, N Pasricha, M Masoud, BR Chakravarth, N Casas, J Alonso, ...
Machine Translation summit 2019, 2019
222019
Bilingual lexicon induction across orthographically-distinct under-resourced Dravidian languages
BR Chakravarthi, N Rajasekaran, M Arcan, K McGuinness, NE O’Connor, ...
Proceedings of the 7th Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and …, 2020
202020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20