Παρακολούθηση
DaJung Woo
DaJung Woo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rutgers.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Social media policies: Implications for contemporary notions of corporate social responsibility
C Stohl, M Etter, S Banghart, DJ Woo
Journal of business ethics 142, 413-436, 2017
1952017
Organizational Communication
L Putnam, DJ Woo, S Banghart
Oxford Bibliographies in Communication, 2017
56*2017
Identity work and tensions in organizational internships: A comparative analysis
DJ Woo, LL Putnam, SE Riforgiate
Western Journal of Communication 81 (5), 560-581, 2017
402017
Reconceptualizing interorganizational collaborations as tensile structures: Implications of conveners’ proactive tension management
DJ Woo
Communication Monographs 86 (2), 158-183, 2019
292019
Social psychology of gangs: An intergroup communication perspective
DJ Woo, H Giles, MA Hogg, L Goldman
The handbook of gangs, 136-156, 2015
292015
Language attitudes and intergroup dynamics in multilingual organizations
DJ Woo, H Giles
International Journal of Cross Cultural Management 17 (1), 39-52, 2017
262017
Navigating water cooler talks without the water cooler: Uncertainty and information seeking during remote socialization
DJ Woo, CG Endacott, KK Myers
Management Communication Quarterly 37 (2), 251-280, 2023
232023
Exit strategies in interorganizational collaboration: Setting the stage for re-entry
DJ Woo
Communication Research 48 (6), 845-873, 2021
172021
Key players in corporate social responsibility (CSR) institutionalization: An analysis of multinational companies’ interorganizational positioning via CSR reports
S Xu, DJ Woo
Management Communication Quarterly 37 (1), 3-31, 2023
152023
Breaking into collaboration: Communicative strategies for gaining entry when you are not invited
DJ Woo, PM Leonardi
Journal of Communication 68 (6), 1127-1154, 2018
152018
Organizational membership negotiation of boundary spanners: becoming a competent Jack of all trades and master of... interactional expertise
DJ Woo, KK Myers
Management Communication Quarterly 34 (1), 85-120, 2020
132020
Specialists over generalists?: Examining discursive closures and openings in expert collaborations
DJ Woo, CS Pierce, JW Treem
Communication Monographs 89 (1), 70-95, 2022
122022
On the making of crystal balls: Five lessons about simulation modeling and the organization of work
PM Leonardi, DJ Woo, WC Barley
Information and Organization 31 (1), 100339, 2021
122021
Swift role negotiations: Communicative strategies for enabling rapid role shifts in cross-functional teaming
DJ Woo, LE Miller, LN Lamsen
Communication Monographs 88 (4), 440-462, 2021
82021
Portrayals of unethical and unvirtuous workplace behaviors on TV: Implications for vocational anticipatory socialization
DJ Woo, KW McDermott
International Journal of Communication 13, 19, 2019
72019
Socialization
KK Myers, D Woo
The International Encyclopedia of Organizational Communication, 1-17, 2017
72017
Nonprofits' external stakeholder engagement and collaboration for innovation: A typology and comparative analysis
DJ Woo, K Actis, JS Fu
Nonprofit Management and Leadership 33 (4), 711-733, 2023
62023
Initiating a cross-sector interorganizational collaboration: Lessons from a failed attempt at following appreciative inquiry practice
DJ Woo, EA Paskewitz
Journal of Applied Communication Research 49 (2), 187-206, 2021
62021
Beyond stakeholder management: Organizational listening for nonprofit stakeholder engagement
JS Fu, KR Cooper, DJ Woo, M Kwestel
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 53 (4), 841-865, 2024
42024
Why should i trust your model? How to successfully enroll digital models for innovation
PM Leonardi, WC Barley, DJ Woo
Innovation 24 (1), 47-64, 2022
42022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20