Παρακολούθηση
Georgios Pavlakos
Georgios Pavlakos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Coarse-to-fine volumetric prediction for single-image 3D human pose
G Pavlakos, X Zhou, KG Derpanis, K Daniilidis
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
7052017
Expressive body capture: 3d hands, face, and body from a single image
G Pavlakos, V Choutas, N Ghorbani, T Bolkart, AAA Osman, D Tzionas, ...
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
5362019
Learning to reconstruct 3D human pose and shape via model-fitting in the loop
N Kolotouros, G Pavlakos, MJ Black, K Daniilidis
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
4892019
Learning to estimate 3D human pose and shape from a single color image
G Pavlakos, L Zhu, X Zhou, K Daniilidis
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
4602018
6-dof object pose from semantic keypoints
G Pavlakos, X Zhou, A Chan, KG Derpanis, K Daniilidis
2017 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 2011-2018, 2017
3692017
Convolutional mesh regression for single-image human shape reconstruction
N Kolotouros, G Pavlakos, K Daniilidis
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
3232019
Ordinal depth supervision for 3d human pose estimation
G Pavlakos, X Zhou, K Daniilidis
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
2722018
Monocap: Monocular human motion capture using a cnn coupled with a geometric prior
X Zhou, M Zhu, G Pavlakos, S Leonardos, KG Derpanis, K Daniilidis
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 41 (4), 901-914, 2018
1792018
Harvesting multiple views for marker-less 3d human pose annotations
G Pavlakos, X Zhou, KG Derpanis, K Daniilidis
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
1652017
Monocular expressive body regression through body-driven attention
V Choutas, G Pavlakos, T Bolkart, D Tzionas, MJ Black
European Conference on Computer Vision, 20-40, 2020
952020
Texturepose: Supervising human mesh estimation with texture consistency
G Pavlakos, N Kolotouros, K Daniilidis
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 803-812, 2019
842019
Coherent reconstruction of multiple humans from a single image
W Jiang, N Kolotouros, G Pavlakos, X Zhou, K Daniilidis
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
802020
Human motion capture using a drone
X Zhou, S Liu, G Pavlakos, V Kumar, K Daniilidis
2018 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 2027-2033, 2018
342018
Probabilistic modeling for human mesh recovery
N Kolotouros, G Pavlakos, D Jayaraman, K Daniilidis
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
322021
Reactive semantic planning in unexplored semantic environments using deep perceptual feedback
V Vasilopoulos, G Pavlakos, SL Bowman, JD Caporale, K Daniilidis, ...
IEEE Robotics and Automation Letters 5 (3), 4455-4462, 2020
262020
Advances in intelligent mobility assistance robot integrating multimodal sensory processing
XS Papageorgiou, CS Tzafestas, P Maragos, G Pavlakos, G Chalvatzaki, ...
International conference on universal access in human-computer interaction …, 2014
242014
Exploiting 3d hand pose estimation in deep learning-based sign language recognition from rgb videos
M Parelli, K Papadimitriou, G Potamianos, G Pavlakos, P Maragos
European Conference on Computer Vision, 249-263, 2020
212020
Kinect-based multimodal gesture recognition using a two-pass fusion scheme
G Pavlakos, S Theodorakis, V Pitsikalis, A Katsamanis, P Maragos
2014 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 1495-1499, 2014
192014
Human mesh recovery from multiple shots
G Pavlakos, J Malik, A Kanazawa
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
172022
Tracking people with 3D representations
J Rajasegaran, G Pavlakos, A Kanazawa, J Malik
arXiv preprint arXiv:2111.07868, 2021
112021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20