Παρακολούθηση
Marina Cabrini
Marina Cabrini
Prima ricercatrice INOGS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inogs.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The insidious effect of diatoms on copepod reproduction
A Miralto, G Barone, G Romano, SA Poulet, A Ianora, GL Russo, I Buttino, ...
Nature 402 (6758), 173-176, 1999
7721999
Trends in Ostreopsis proliferation along the Northern Mediterranean coasts
L Mangialajo, N Ganzin, S Accoroni, V Asnaghi, A Blanfuné, M Cabrini, ...
Toxicon 57 (3), 408-420, 2011
2492011
Noctiluca scintillans MACARTNEY in the Northern Adriatic Sea: long-term dynamics, relationships with temperature and eutrophication, and role in the food web
S Fonda Umani, A Beran, S Parlato, D Virgilio, T Zollet, A De Olazabal, ...
Journal of plankton research 26 (5), 545-561, 2004
1702004
Results from the first ballast water sampling study in the Mediterranean Sea–the Port of Koper study
M David, S Gollasch, M Cabrini, M Perkovič, D Bošnjak, D Virgilio
Marine Pollution Bulletin 54 (1), 53-65, 2007
1472007
Biovolume determination of phytoplankton guilds in transitional water ecosystems of Mediterranean Ecoregion
MR Vadrucci, M Cabrini, A Basset
Transitional waters bulletin 1 (2), 83-102, 2007
1392007
Phytoplankton temporal changes in a coastal northern Adriatic site during the last 25 years
M Cabrini, D Fornasaro, G Cossarini, M Lipizer, D Virgilio
Estuarine, Coastal and Shelf Science 115, 113-124, 2012
952012
Major inter-annual variations in microbial dynamics in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea) and their ecosystem implications
SF Umani, P Del Negro, C Larato, C De Vittor, M Cabrini, M Celio, ...
Aquatic Microbial Ecology 46 (2), 163-175, 2007
942007
Ecosystem vulnerability to alien and invasive species: a case study on marine habitats along the Italian coast
G Corriero, C Pierri, S Accoroni, G Alabiso, G Bavestrello, E Barbone, ...
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 26 (2), 392-409, 2016
852016
Seasonal and interannual trends of oceanographic parameters over 40 years in the northern Adriatic Sea in relation to nutrient loadings using the EMODnet chemistry data portal
F Grilli, S Accoroni, F Acri, F Bernardi Aubry, C Bergami, M Cabrini, ...
Water 12 (8), 2280, 2020
762020
Plankton community structure and dynamics versus physical structure from Terra Nova Bay to Ross Ice Shelf (Antarctica)
SF Umani, M Monti, A Bergamasco, M Cabrini, C De Vittor, N Burba, ...
Journal of Marine Systems 55 (1-2), 31-46, 2005
702005
Plankton dynamics across the freshwater, transitional and marine research sites of the LTER-Italy Network. Patterns, fluctuations, drivers
G Morabito, MG Mazzocchi, N Salmaso, A Zingone, C Bergami, G Flaim, ...
Science of the Total Environment 627, 373-387, 2018
562018
Fitoplancton: metodiche di analisi quali-quantitativa
A Zingone, C Totti, D Sarno, M Cabrini, C Caroppo, MG Giacobbe, ...
Metodologie di studio del plancton marino, 213-237, 2010
512010
Ecological time series and integrative taxonomy unveil seasonality and diversity of the toxic diatom Pseudo-nitzschia H. Peragallo in the northern Adriatic Sea
TT Dermastia, F Cerino, D Stanković, J Francé, A Ramšak, MŽ Tušek, ...
Harmful Algae 93, 101773, 2020
502020
Non-indigenous macrozoobenthic species on hard substrata of selected harbours in the Adriatic Sea
A Spagnolo, R Auriemma, T Bacci, I Balković, F Bertasi, L Bolognini, ...
Marine pollution bulletin 147, 150-158, 2019
502019
Relationship between Dinophysis spp. in seawater and DSP toxins in mussels in the Northern Adriatic Sea.
R Della Loggia, M Cabrini, P Del Negro, G Honsell, A Tubaro
Elsevier Science BV, 1993
501993
Toxic or potentially toxic dinoflagellates from the Northern Adriatic Sea
G Honsell, L Boni, M Cabrini, M Pompei
Marine coastal eutrophication, 107-114, 1992
501992
Phytoplankton temporal dynamics in the coastal waters of the north-eastern Adriatic Sea (Mediterranean Sea) from 2010 to 2017
F Cerino, D Fornasaro, M Kralj, M Giani, M Cabrini
Nature Conservation 34, 343-372, 2019
472019
Status of faecal pollution in ports: A basin-wide investigation in the Adriatic Sea
GM Luna, E Manini, V Turk, T Tinta, G D'Errico, E Baldrighi, V Baljak, ...
Marine pollution bulletin 147, 219-228, 2019
452019
Particulate matter and plankton dynamics in the Ross Sea Polynya of Terra Nova Bay during the Austral Summer 1997/98
SF Umani, A Accornero, G Budillon, M Capello, S Tucci, M Cabrini, ...
Journal of Marine Systems 36 (1-2), 29-49, 2002
432002
Short-term variability of primary production and inorganic nitrogen uptake related to the environmental conditions in a shallow coastal area (Gulf of Trieste, N Adriatic Sea)
C Cantoni, S Cozzi, I Pecchiar, M Cabrini, P Mozetič, G Catalano, ...
Oceanologica Acta 26 (5-6), 565-575, 2003
422003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20