Παρακολούθηση
Florin Radu
Florin Radu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helmholtz-berlin.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exchange bias effect of ferro-/antiferromagnetic heterostructures
F Radu, H Zabel
Magnetic heterostructures, Springer Tracts in Modern Physics 227, 97-184, 2008
471*2008
Interface-induced room-temperature multiferroicity in BaTiO3
S Valencia, A Crassous, L Bocher, V Garcia, X Moya, RO Cherifi, ...
Nature materials 10 (10), 753-758, 2011
3922011
Interfacial domain formation during magnetization reversal in exchange-biased CoO/Co bilayers
F Radu, M Etzkorn, R Siebrecht, T Schmitte, K Westerholt, H Zabel
Physical Review B 67 (13), 134409, 2003
2912003
Exchange Anisotropy in Nanocasted Co3O4 Nanowires
EL Salabaş, A Rumplecker, F Kleitz, F Radu, F Schüth
Nano letters 6 (12), 2977-2981, 2006
2892006
Evidence for core-shell magnetic behavior in antiferromagnetic Co 3 O 4 nanowires
MJ Benitez, O Petracic, EL Salabas, F Radu, H Tüysüz, F Schüth, H Zabel
Physical review letters 101 (9), 097206, 2008
1702008
Training-induced positive exchange bias in NiFe/IrMn bilayers
SK Mishra, F Radu, HA Dürr, W Eberhardt
Physical review letters 102 (17), 177208, 2009
1442009
Reversing the training effect in exchange biased CoO/Co bilayers
S Brems, D Buntinx, K Temst, C Van Haesendonck, F Radu, H Zabel
Physical review letters 95 (15), 157202, 2005
1362005
Perpendicular exchange bias in ferrimagnetic spin valves
F Radu, R Abrudan, I Radu, D Schmitz, H Zabel
Nature communications 3 (1), 1-7, 2012
1352012
Crystallographically amorphous ferrimagnetic alloys: Comparing a localized atomistic spin model with experiments
TA Ostler, RFL Evans, RW Chantrell, U Atxitia, O Chubykalo-Fesenko, ...
Physical Review B 84 (2), 024407, 2011
1342011
Quantitative description of the azimuthal dependence of the exchange bias effect
F Radu, A Westphalen, K Theis-Bröhl, H Zabel
Journal of Physics: Condensed Matter 18 (3), L29, 2005
1002005
Asymmetric magnetization reversal on exchange biased CoO/Co bilayers
F Radu, M Etzkorn, T Schmitte, R Siebrecht, A Schreyer, K Westerholt, ...
Journal of magnetism and magnetic materials 240 (1-3), 251-253, 2002
942002
Ultrafast and distinct spin dynamics in magnetic alloys
I Radu, C Stamm, A Eschenlohr, F Radu, R Abrudan, K Vahaplar, ...
Spin 5 (03), 1550004, 2015
902015
Interplay between the magnetic anisotropy contributions of cobalt nanowires
J Sánchez-Barriga, M Lucas, F Radu, E Martin, M Multigner, P Marin, ...
Physical Review B 80 (18), 184424, 2009
902009
All-electric access to the magnetic-field-invariant magnetization of antiferromagnets
T Kosub, M Kopte, F Radu, OG Schmidt, D Makarov
Physical Review Letters 115 (9), 097201, 2015
842015
Terahertz spin currents and inverse spin Hall effect in thin-film heterostructures containing complex magnetic compounds
T Seifert, U Martens, S Günther, MAW Schoen, F Radu, XZ Chen, I Lucas, ...
Spin 7 (03), 1740010, 2017
732017
Spin‐resolved photoemission microscopy and magnetic imaging in applied magnetic fields
F Kronast, J Schlichting, F Radu, SK Mishra, T Noll, HA Dürr
Surface and Interface Analysis 42 (10‐11), 1532-1536, 2010
712010
Phase imaging of magnetic nanostructures using resonant soft x-ray holography
A Scherz, WF Schlotter, K Chen, R Rick, J Stöhr, J Lüning, I McNulty, ...
Physical Review B 76 (21), 214410, 2007
672007
Dual behavior of antiferromagnetic uncompensated spins in NiFe/IrMn exchange biased bilayers
SK Mishra, F Radu, S Valencia, D Schmitz, E Schierle, HA Dürr, ...
Physical Review B 81 (21), 212404, 2010
662010
Evolution of cooperativity in the spin transition of an iron (II) complex on a graphite surface
L Kipgen, M Bernien, S Ossinger, F Nickel, AJ Britton, LM Arruda, ...
Nature communications 9 (1), 1-8, 2018
652018
Observation of a valence transition in (Pr, Ca) CoO3 cobaltites: charge migration at the metal-insulator transition
JL García-Muñoz, C Frontera, AJ Barón-González, S Valencia, J Blasco, ...
arXiv preprint arXiv:1103.3646, 2011
59*2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20