Παρακολούθηση
Anila Sahar Butt
Anila Sahar Butt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ontology search: An empirical evaluation
AS Butt, A Haller, L Xie
The Semantic Web–ISWC 2014: 13th International Semantic Web Conference, Riva …, 2014
342014
DWRank: Learning concept ranking for ontology search
AS Butt, A Haller, L Xie
Semantic Web 7 (4), 447-461, 2016
292016
A multilayered semantic framework for integrated forensic acquisition on social media
H Arshad, A Jantan, GK Hoon, AS Butt
Digital Investigation 29, 147-158, 2019
222019
Provone+: a provenance model for scientific workflows
AS Butt, P Fitch
International Conference on Web Information Systems Engineering, 431-444, 2020
182020
A provenance model for control-flow driven scientific workflows
AS Butt, P Fitch
Data & Knowledge Engineering 131, 101877, 2021
142021
A taxonomy of semantic web data retrieval techniques
AS Butt, A Haller, L Xie
Proceedings of the 8th international conference on knowledge capture, 1-9, 2015
132015
Scalability and performance evaluation of semantic web databases
AS Butt, S Khan
Arabian Journal for Science and Engineering 39, 1805-1823, 2014
132014
Ontology search: Finding the right ontologies on the Web
AS Butt
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 487-491, 2015
122015
Relationship-based top-k concept retrieval for ontology search
A Sahar Butt, A Haller, L Xie
Knowledge Engineering and Knowledge Management: 19th International …, 2014
122014
Where to search top-K biomedical ontologies?
D Oliveira, AS Butt, A Haller, D Rebholz-Schuhmann, R Sahay
Briefings in bioinformatics 20 (4), 1477-1491, 2019
112019
RecOn: Ontology recommendation for structureless queries
AS Butt, A Haller, L Xie
Applied Ontology 11 (4), 301-324, 2016
112016
ActiveRaUL: automatically generated web interfaces for creating RDF data
AS Butt, A Haller, S Liu, L Xie
Semantic Web 2013, 2013
92013
ActiveRaUL: A Web form-based User Interface to Create and Maintain RDF data.
AS Butt, A Haller, S Liu, L Xie
ISWC (Posters & Demos), 117-120, 2013
82013
Comparative evaluation of native RDF stores
AS Butt, S Khan, K Latif
2010 6th International Conference on Emerging Technologies (ICET), 321-326, 2010
52010
Towards Ontology Driven Provenance in Scientific Workflow Engine.
AS Butt, NJ Car, P Fitch
MODELSWARD, 105-115, 2020
42020
Hybrid differentiated service architecture for qoS routing in mobile ad hoc networks
MO Farooq, AS Butt
2009 IEEE 13th international multitopic conference, 1-6, 2009
42009
Analysis of Semantic Web Databases
AS Butt
School of Electrical Engineering and Computer Science, National University …, 2010
22010
Ontology Ranking: Finding the Right Ontologies on the Web
AS Butt
The Australian National University. Available at: https …, 2017
12017
ProvAnalyser: A Framework for Scientific Workflows Provenance
AS Butt, P Fitch
Model-Driven Engineering and Software Development: 8th International …, 2021
2021
Ontology Search
AS Butt
WWW'15 Companion: Proceedings of the 24th International Conference on World …, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20