Παρακολούθηση
Francesc Moreno-Noguer
Francesc Moreno-Noguer
Research Scientist, Institut de Robotica i Informatica Industrial (UPC-CSIC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iri.upc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Epnp: An accurate o (n) solution to the pnp problem
V Lepetit, F Moreno-Noguer, P Fua
International Journal of Computer Vision (IJCV), 2009
27472009
Discriminative Learning of Deep Convolutional Feature Point Descriptors
E Simo-Serra, E Trulls, L Ferraz, I Kokkinos, P Fua, F Moreno-Noguer
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015
8362015
Ganimation: Anatomically-aware facial animation from a single image
A Pumarola, A Agudo, AM Martinez, A Sanfeliu, F Moreno-Noguer
European conference on computer vision (ECCV), 2018
4962018
Accurate Non-Iterative 𝑂 (𝑛) Solution to the P𝑛P Problem
F Moreno-Noguer, V Lepetit, P Fua
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2007
4052007
3d human pose estimation from a single image via distance matrix regression
F Moreno-Noguer
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
3772017
PL-SLAM: Real-time monocular visual SLAM with points and lines
A Pumarola, A Vakhitov, A Agudo, A Sanfeliu, F Moreno-Noguer
International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2017
3102017
D-nerf: Neural radiance fields for dynamic scenes
A Pumarola, E Corona, G Pons-Moll, F Moreno-Noguer
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
2902021
Neuroaesthetics in fashion: Modeling the perception of fashionability
E Simo-Serra, S Fidler, F Moreno-Noguer, R Urtasun
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015
2232015
Active refocusing of images and videos
F Moreno-Noguer, PN Belhumeur, SK Nayar
ACM Transactions On Graphics (TOG), 2007
1902007
Unsupervised person image synthesis in arbitrary poses
A Pumarola, A Agudo, A Sanfeliu, F Moreno-Noguer
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
1682018
Very fast solution to the PnP problem with algebraic outlier rejection
L Ferraz, X Binefa, F Moreno-Noguer
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014
1622014
Single image 3D human pose estimation from noisy observations
E Simo-Serra, A Ramisa, G Alenyà, C Torras, F Moreno-Noguer
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012
1472012
A joint model for 2d and 3d pose estimation from a single image
E Simo-Serra, A Quattoni, C Torras, F Moreno-Noguer
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2013
1402013
Using depth and appearance features for informed robot grasping of highly wrinkled clothes
A Ramisa, G Alenya, F Moreno-Noguer, C Torras
International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2012
1382012
Closed-form solution to non-rigid 3D surface registration
M Salzmann, F Moreno-Noguer, V Lepetit, P Fua
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2008
1242008
Exhaustive linearization for robust camera pose and focal length estimation
A Penate-Sanchez, J Andrade-Cetto, F Moreno-Noguer
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 2013
1212013
A high performance crf model for clothes parsing
E Simo-Serra, S Fidler, F Moreno-Noguer, R Urtasun
Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2014
1122014
Pose priors for simultaneously solving alignment and correspondence
F Moreno-Noguer, V Lepetit, P Fua
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2008
1122008
Human motion prediction via spatio-temporal inpainting
A Hernandez, J Gall, F Moreno-Noguer
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
1082019
3dpeople: Modeling the geometry of dressed humans
A Pumarola, J Sanchez-Riera, G Choi, A Sanfeliu, F Moreno-Noguer
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
962019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20