Παρακολούθηση
Esther Sebastián-González
Esther Sebastián-González
Ramón y Cajal fellow, Universidad de Alicante
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ua.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Agricultural ponds as alternative habitat for waterbirds: spatial and temporal patterns of abundance and management strategies
E Sebastián-González, JA Sánchez-Zapata, F Botella
European Journal of wildlife research 56, 11-20, 2010
1562010
Carcass size shapes the structure and functioning of an African scavenging assemblage
M Moleón, JA Sánchez‐Zapata, E Sebastián‐González, N Owen‐Smith
Oikos 124 (10), 1391-1403, 2015
1532015
Unraveling the gender productivity gap in science: a meta-analytical review
J Astegiano, E Sebastián-González, C Camila T.
Royal Society Open Science 6, 181566, 2019
1202019
Habitat use by waterbirds in relation to pond size, water depth, and isolation: lessons from a restoration in southern Spain
E Sebastián‐González, AJ Green
Restoration Ecology 22 (3), 311-318, 2014
1172014
Macroecological trends in nestedness and modularity of seed‐dispersal networks: human impact matters
E Sebastián‐González, B Dalsgaard, B Sandel, PR Guimaraes Jr
Global Ecology and Biogeography 24 (3), 293-303, 2015
1122015
Scavenging in the Anthropocene: Human impact drives vertebrate scavenger species richness at a global scale
E Sebastián‐González, JM Barbosa, JM Pérez‐García, Z Morales‐Reyes, ...
Global change biology 25 (9), 3005-3017, 2019
962019
Reduction of avian diversity in created versus natural and restored wetlands
E Sebastián‐González, AJ Green
Ecography 39 (12), 1176-1184, 2016
812016
Testing the heterospecific attraction hypothesis with time-series data on species co-occurrence
E Sebastian-Gonzalez, JA Sánchez-Zapata, F Botella, O Ovaskainen
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 277 (1696), 2983-2990, 2010
792010
Nested species-rich networks of scavenging vertebrates support high levels of interspecific competition
E Sebastián-González, M Moleón, JP Gibert, F Botella, P Mateo-Tomás, ...
Ecology, 2016
732016
Nestedness across biological scales
M Cantor, MM Pires, FMD Marquitti, RLG Raimundo, ...
PloS one 12 (2), e0171691, 2017
652017
Comparing species richness, functional diversity and functional composition of waterbird communities along environmental gradients in the neotropics
B Arruda Almeida, AJ Green, E Sebastian-Gonzalez, L Dos Anjos
PloS one 13 (7), e0200959, 2018
632018
An empirical demonstration of the ideal free distribution: Little Grebes Tachybaptus ruficollis breeding in intensive agricultural landscapes
E SEBASTIÁN‐GONZÁLEZ, F Botella, RA Sempere, ...
Ibis 152 (3), 643-650, 2010
602010
Scavenging efficiency and red fox abundance in Mediterranean mountains with and without vultures
Z Morales-Reyes, JA Sánchez-Zapata, E Sebastián-González, F Botella, ...
Acta Oecologica 79, 81-88, 2017
572017
Drivers of species' role in avian seed‐dispersal mutualistic networks
E Sebastián‐González
Journal of Animal Ecology 86 (4), 878-887, 2017
552017
Network structure of vertebrate scavenger assemblages at the global scale: drivers and ecosystem functioning implications
E Sebastián‐González, Z Morales‐Reyes, F Botella, L Naves‐Alegre, ...
Ecography 43 (8), 1143-1155, 2020
542020
Density estimation of sound-producing terrestrial animals using single automatic acoustic recorders and distance sampling
E Sebastián-González, RJ Camp, AM Tanimoto, PM de Oliveira, BB Lima, ...
Avian Conservation and Ecology, 2018
472018
Interactive effects of obligate scavengers and scavenger community richness on lagomorph carcass consumption patterns
E Sebastián‐González, JA Sánchez‐Zapata, JA Donázar, N Selva, ...
Ibis 155 (4), 881-885, 2013
432013
Dispersal of aquatic and terrestrial organisms by waterbirds: A review of current knowledge and future priorities
AJ Green, Á Lovas‐Kiss, C Reynolds, E Sebastián‐González, GG Silva, ...
Freshwater Biology 68 (2), 173-190, 2023
372023
Large home range scavengers support higher rates of carcass removal
C Gutiérrez-Cánovas, M Moleón, P Mateo-Tomás, PP Olea, ...
Functional Ecology, 2020
362020
Effect of landscape configuration and habitat quality on the community structure of waterbirds using a man-made habitat
JM Pérez-García, E Sebastián-González, KL Alexander, ...
European Journal of Wildlife Research 60, 875-883, 2014
352014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20