Παρακολούθηση
Juan M. Morales
Juan M. Morales
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα glasgow.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stability of pollination services decreases with isolation from natural areas despite honey bee visits
LA Garibaldi, I Steffan‐Dewenter, C Kremen, JM Morales, R Bommarco, ...
Ecology letters 14 (10), 1062-1072, 2011
11192011
Extracting more out of relocation data: building movement models as mixtures of random walks
JM Morales, DT Haydon, J Frair, KE Holsinger, JM Fryxell
Ecology 85 (9), 2436-2445, 2004
9102004
Building the bridge between animal movement and population dynamics
JM Morales, PR Moorcroft, J Matthiopoulos, JL Frair, JG Kie, RA Powell, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 365 …, 2010
6032010
Invasive mutualists erode native pollination webs
MA Aizen, CL Morales, JM Morales
PLoS biology 6 (2), e31, 2008
5972008
The interpretation of habitat preference metrics under use–availability designs
HL Beyer, DT Haydon, JM Morales, JL Frair, M Hebblewhite, M Mitchell, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 365 …, 2010
4932010
Flexible and practical modeling of animal telemetry data: hidden Markov models and extensions
R Langrock, R King, J Matthiopoulos, L Thomas, D Fortin, JM Morales
Ecology 93 (11), 2336-2342, 2012
4652012
Multiple movement modes by large herbivores at multiple spatiotemporal scales
JM Fryxell, M Hazell, L Börger, BD Dalziel, DT Haydon, JM Morales, ...
Proceedings of the National academy of Sciences 105 (49), 19114-19119, 2008
4652008
Scaling up animal movements in heterogeneous landscapes: the importance of behavior
JM Morales, SP Ellner
Ecology 83 (8), 2240-2247, 2002
3472002
Scales of movement by elk (Cervus elaphus) in response to heterogeneity in forage resources and predation risk
JL Frair, EH Merrill, DR Visscher, D Fortin, HL Beyer, JM Morales
Landscape Ecology 20 (3), 273-287, 2005
3452005
Animal movement: statistical models for telemetry data
MB Hooten, DS Johnson, BT McClintock, JM Morales
CRC press, 2017
3212017
Stochastic modelling of animal movement
PE Smouse, S Focardi, PR Moorcroft, JG Kie, JD Forester, JM Morales
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 365 …, 2010
3192010
A general discrete‐time modeling framework for animal movement using multistate random walks
BT McClintock, R King, L Thomas, J Matthiopoulos, BJ McConnell, ...
Ecological Monographs 82 (3), 335-349, 2012
3002012
Optimizing the use of biologgers for movement ecology research
HJ Williams, LA Taylor, S Benhamou, AI Bijleveld, TA Clay, S de Grissac, ...
Journal of Animal Ecology 89 (1), 186-206, 2020
2602020
Inequalities in fruit‐removal and seed dispersal: consequences of bird behaviour, neighbourhood density and landscape aggregation
TA Carlo, JM Morales
Journal of Ecology 96 (4), 609-618, 2008
2202008
A memory‐based foraging tactic reveals an adaptive mechanism for restricted space use
JA Merkle, D Fortin, JM Morales
Ecology letters 17 (8), 924-931, 2014
1842014
Thresholds in landscape connectivity and mortality risks in response to growing road networks
JL Frair, EH Merrill, HL Beyer, JM Morales
Journal of applied ecology 45 (5), 1504-1513, 2008
1802008
Generalist birds promote tropical forest regeneration and increase plant diversity via rare‐biased seed dispersal
TA Carlo, JM Morales
Ecology 97 (7), 1819-1831, 2016
1752016
Establishing the link between habitat selection and animal population dynamics
J Matthiopoulos, J Fieberg, G Aarts, HL Beyer, JM Morales, DT Haydon
Ecological Monographs 85 (3), 413-436, 2015
1682015
The effects of plant distribution and frugivore density on the scale and shape of dispersal kernels
JM Morales, TA Carlo
Ecology 87 (6), 1489-1496, 2006
1612006
How do roads affect the habitat use of an assemblage of scavenging raptors?
SA Lambertucci, KL Speziale, TE Rogers, JM Morales
Biodiversity and Conservation 18, 2063-2074, 2009
1562009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20