Παρακολούθηση
Tony Veale
Tony Veale
School of Computer Science, University College Dublin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα UCD.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An intrinsic information content metric for semantic similarity in WordNet
N Seco, T Veale, J Hayes
European Conference on Artificial Intelligence 16, 1089, 2004
8372004
A multidimensional approach for detecting irony in Twitter
A Reyes, P Rosso, T Veale
Language Resources and Evaluation 47 (1), 1-30, 2013
5672013
Fracking sarcasm using neural network
A Ghosh, T Veale
Proceedings of the 7th workshop on computational approaches to subjectivity …, 2016
3002016
Semeval-2015 task 11: Sentiment analysis of figurative language in twitter
A Ghosh, G Li, T Veale, P Rosso, E Shutova, J Barnden, A Reyes
Proceedings of the 9th international workshop on semantic evaluation …, 2015
3002015
Full-FACE Poetry Generation.
S Colton, J Goodwin, T Veale
ICCC, 95-102, 2012
2342012
Incongruity in humor: Root cause or epiphenomenon?
T Veale
HUMOR: International Journal of Humor Studies 17 (4), 419-428, 2004
2242004
A multi-layered semiotic mechanism for answering natural language questions using document retrieval combined with information extraction
T Veale
US Patent 6,584,470, 2003
1742003
Detecting ironic intent in creative comparisons
T Veale, Y Hao
ECAI 2010, 765-770, 2010
1632010
Exploding the Creativity Myth: The Computational Foundations of Linguistic Creativity
T Veale
Bloomsbury Academic, 2012
157*2012
Computation and blending
T Veale, D O'donoghue
Walter de Gruyter GmbH & Co. KG 11 (3-4), 253-281, 2001
1442001
The cognitive mechanisms of adversarial humor
T Veale, K Feyaerts, G Brône
Walter de Gruyter 19 (3), 305-339, 2006
1352006
Magnets for sarcasm: Making sarcasm detection timely, contextual and very personal
A Ghosh, T Veale
Proceedings of the 2017 conference on empirical methods in natural language …, 2017
1322017
Introduction: Cognitive linguistic approaches to humor
G Brône, K Feyaerts, T Veale
Walter de Gruyter 19 (3), 203-228, 2006
1312006
Metaphor: A computational perspective
T Veale, E Shutova, BB Klebanov
Morgan & Claypool Publishers, 2016
1282016
Gaijin: A template-driven bootstrapping approach to example-based machine translation
T Veale, A Way
Proceedings of the NeMNLP’97, New Methods in Natural Language Processessing, 1997
127*1997
Balloonics: The visuals of balloons in comics
C Forceville, T Veale, K Feyaerts
The Rise and Reason of Comics and Graphic Literature: Critical Essays on the …, 2010
1222010
Converging on the divergent: The history (and future) of the international joint workshops in computational creativity
A Cardoso, T Veale, GA Wiggins
AI magazine 30 (3), 15-15, 2009
1212009
Comprehending and generating apt metaphors: a web-driven, case-based approach to figurative language
T Veale, Y Hao
AAAI 2007, 1471-1476, 2007
1122007
The competence of sub-optimal theories of structure mapping on hard analogies
T Veale, MT Keane
INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE 15, 232-237, 1997
111*1997
The challenges of cross-modal translation: English-to-Sign-Language translation in the Zardoz system
T Veale, A Conway, B Collins
Machine Translation 13, 81-106, 1998
1081998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20