Παρακολούθηση
Panayiotis V. Frangos
Panayiotis V. Frangos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Review and a model of pre-seismic electromagnetic emissions in terms of fractal electrodynamics
K Eftaxias, P Frangos, P Kapiris, J Polygiannakis, J Kopanas, ...
Fractals 12 (02), 243-273, 2004
662004
A numerical solution to the Zakharov-Shabat inverse scattering problem
PV Frangos, DL Jaggard
IEEE transactions on antennas and propagation 39 (1), 74-79, 1991
651991
The electromagnetic inverse scattering problem for layered dispersionless dielectrics
D Jaggard, P Frangos
IEEE transactions on antennas and propagation 35 (8), 934-946, 1987
581987
Scattering from fractally corrugated surfaces: an exact approach
S Savaidis, P Frangos, DL Jaggard, K Hizanidis
Optics Letters 20 (23), 2357-2359, 1995
521995
Scattering from fractally corrugated surfaces with use of the extended boundary condition method
S Savaidis, P Frangos, DL Jaggard, K Hizanidis
JOSA A 14 (2), 475-485, 1997
471997
A radio-coverage prediction model in wireless communication systems based on physical optics and the physical theory of diffraction [Wireless Corner]
EG Papkelis, I Psarros, IC Ouranos, CG Moschovitis, KT Karakatselos, ...
IEEE Antennas and Propagation Magazine 49 (2), 156-165, 2007
402007
The reconstruction of stratified dielectric profiles using successive approximations
P Frangos, D Jaggard
IEEE transactions on antennas and propagation 35 (11), 1267-1272, 1987
381987
Two-dimensional ISAR model and image reconstruction with stepped frequency-modulated signal
AV Karakasiliotis, AD Lazarov, PV Frangos, G Boultadakis, ...
IET signal processing 2 (3), 277-290, 2008
352008
Analytical and numerical solution to the two-potential Zakharov-Shabat inverse scattering problem
PV Frangos, DL Jaggard
IEEE transactions on antennas and propagation 40 (4), 399-404, 1992
261992
Increasing the efficiency of rake receivers for ultra-wideband applications
AP Doukeli, AS Lioumpas, GK Karagiannidis, PV Frangos
Wireless Personal Communications 62 (3), 715-728, 2012
242012
Inverse scattering: solution of coupled Gel'fand-Levitan-Marchenko integral equations using successive kernel approximations
FV Frangos, DL Jaggard
IEEE transactions on antennas and propagation 43 (6), 547-552, 1995
241995
Design of corrugated optical waveguide filters through a direct numerical solution of the coupled Gel’fand–Levitan–Marchenko integral equations
C Papachristos, P Frangos
JOSA A 19 (5), 1005-1012, 2002
172002
Pulse propagation in a nonlinear optical fibre of parabolic index profile by direct numerical solution of the Gel'fand—Levitan integral equations
PV Frangos, DJ Frantzeskakis, CN Capsalis
IEE Proceedings J (Optoelectronics) 140 (2), 141-149, 1993
171993
The radiation problem from a vertical Hertzian dipole antenna above flat and lossy ground: novel formulation in the spectral domain with closed-form analytical solution in the …
K Ioannidi, C Christakis, S Sautbekov, P Frangos, SK Atanov
International Journal of Antennas and Propagation 2014, 2014
152014
A time-efficient near-field scattering method applied to radio-coverage simulation in urban microcellular environments
EG Papkelis, HT Anastassiu, PV Frangos
IEEE transactions on antennas and propagation 56 (10), 3359-3363, 2008
152008
Scattering of electromagnetic waves from a rectangular plate using an extended stationary phase method based on Fresnel functions (SPM-F)
CG Moschovitis, H Anastassiu, PV Frangos
Progress In Electromagnetics Research 107, 63-99, 2010
142010
An algebraic framework for modeling of mobile systems
I Ouranos, P Stefaneas, P Frangos
IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and …, 2007
142007
Experimental confirmation of nonlinear inverse scattering algorithms
DL Jaggard, Y Kim, KI Schultz, PV Frangos
JOSA A 4 (7), 1228-1232, 1987
141987
Application of the modified fractal signature method for terrain classification from synthetic aperture radar images
A Malamou, C Pandis, P Frangos, P Stefaneas, A Karakasiliotis, ...
arXiv preprint arXiv:1401.2899, 2014
132014
Applying the modified fractal signature method to image classification: some preliminary results for ISAR radar images
C Pandis, A Malamou, P Stefaneas, P Frangos
Proc. 7 Int. Conf. CEMA12, 8-10, 2012
132012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20