Παρακολούθηση
Eleftherios Amoiralis
Eleftherios Amoiralis
Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα desfa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transformer design and optimization: a literature survey
EI Amoiralis, MA Tsili, AG Kladas
IEEE Transactions on power delivery 24 (4), 1999-2024, 2009
2372009
Power transformer thermal analysis by using an advanced coupled 3D heat transfer and fluid flow FEM model
MA Tsili, EI Amoiralis, AG Kladas, AT Souflaris
International Journal of Thermal Sciences 53, 188-201, 2012
1462012
Smart Grid Projects Outlook 2014
CF Covrig, A Mircea, V Julija, M Anna, F Gianluca, A Eleftherios
http://ses.jrc.ec.europa.eu/sites/ses.jrc.ec.europa.eu/files/u24/2014/report …, 2014
1062014
Global transformer optimization method using evolutionary design and numerical field computation
EI Amoiralis, PS Georgilakis, MA Tsili, AG Kladas
IEEE transactions on magnetics 45 (3), 1720-1723, 2009
932009
Global Transformer Design Optimization Using Deterministic and Nondeterministic Algorithms
A Eleftherios I., T Marina A., P Dimitrios G., K Antonios G.
IEEE Transactions on Industry Applications 50 (1), 383-394, 2014
74*2014
Global transformer design optimization using deterministic and non-deterministic algorithms
EI Amoiralis, MA Tsili, AG Kladas
Electrical Machines (ICEM), 2012 XXth International Conference on, 2323-2331, 2012
742012
The state of the art in engineering methods for transformer design and optimization: a survey
EI Amoiralis, MA Tsili, PS Georgilakis
Journal of optoelectronics and advanced materials 10 (5), 1149, 2008
702008
Artificial intelligence combined with hybrid FEM-BE techniques for global transformer optimization
EI Amoiralis, PS Georgilakis, TD Kefalas, MA Tsili, AG Kladas
IEEE Transactions on Magnetics 43 (4), 1633-1636, 2007
622007
Freeform deformation versus B-spline representation in inverse airfoil design
EI Amoiralis, IK Nikolos
562008
A parallel mixed integer programming-finite element method technique for global design optimization of power transformers
EI Amoiralis, MA Tsili, PS Georgilakis, AG Kladas, AT Souflaris
IEEE transactions on Magnetics 44 (6), 1022-1025, 2008
552008
Distribution transformer cost evaluation methodology incorporating environmental cost
PS Georgilakis, EI Amoiralis
IET generation, transmission & distribution 4 (7), 861-872, 2010
532010
Energy efficient transformer selection implementing life cycle costs and environmental externalities
EI Amoiralis, MA Tsili, PS Georgilakis, AG Kladas
2007 9th International Conference on Electrical Power Quality and …, 2007
512007
Power Transformer Economic Evaluation in Decentralized Electricity Markets
EI Amoiralis, MA Tsili, AG Kladas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 59 (5), 2329-2341, 2012
442012
Hybrid numerical-analytical technique for power transformer thermal modeling
MA Tsili, EI Amoiralis, AG Kladas, AT Souflaris
IEEE Transactions on Magnetics 45 (3), 1408-1411, 2009
402009
Energy Efficiency Optimization in UAVs: a review
EI Amoiralis, MA Tsili, V Spathopoulos, A Hatziefremidis
CD Proceedings of 8th Japanese-Mediterranean Workshop on Applied …, 2013
302013
Exploring freeform deformation capabilities in aerodynamic shape parameterization
SS Sarakinos, E Amoiralis, IK Nikolos
EUROCON 2005-The International Conference on" Computer as a Tool" 1, 535-538, 2005
272005
Ant Colony Optimisation solution to distribution transformer planning problem
EI Amoiralis, PS Georgilakis, MA Tsili, AG Kladas
International Journal of Advanced Intelligence Paradigms 2 (4), 316-335, 2010
232010
An artificial neural network for the selection of winding material in power transformers
EI Amoiralis, PS Georgilakis, AT Gioulekas
Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 465-468, 2006
232006
Optimal design of multi-winding transformer using combined FEM, Taguchi and stochastic-deterministic approach
MA Tsili, EI Amoiralis, AG Kladas, AT Souflaris
IET electric power applications 6 (7), 437-454, 2012
212012
Ant colony solution to optimal transformer sizing problem
EI Amoiralis, MA Tsili, PS Georgilakis, AG Kladas
2007 9th International Conference on Electrical Power Quality and …, 2007
212007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20