Παρακολούθηση
Maria Vigo
Maria Vigo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα szn.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mobile robotic platforms for the acoustic tracking of deep-sea demersal fishery resources
I Masmitja, J Navarro, S Gomáriz, J Aguzzi, B Kieft, T O’Reilly, K Katija, ...
Science Robotics 5 (48), eabc3701, 2020
442020
Spatial ecology of Norway lobster Nephrops norvegicus in Mediterranean deep-water environments: implications for designing no-take marine reserves
M Vigo, J Navarro, I Masmitja, J Aguzzi, JA García, G Rotllant, N Bahamón
Marine Ecology Progress Series 674, 173-188, 2021
272021
ROV-based monitoring of passive ecological recovery in a deep-sea no-take fishery reserve
M Vigo, J Navarro, J Aguzzi, N Bahamón, JA García, G Rotllant, ...
Science of the Total Environment 883, 163339, 2023
192023
Wrasse fishery on the Swedish West Coast: towards ecosystem-based management
SJ Bourlat, E Faust, H Wennhage, A Wikström, K Rigby, M Vigo, P Kraly, ...
ICES Journal of Marine Science 78 (4), 1386-1397, 2021
182021
Advancing fishery-independent stock assessments for the Norway lobster (Nephrops norvegicus) with new monitoring technologies
J Aguzzi, D Chatzievangelou, NJ Robinson, N Bahamon, A Berry, ...
Frontiers in marine science 9, 969071, 2022
102022
Burrow emergence rhythms of deep-water Mediterranean Norway lobsters (Nephrops norvegicus) revealed by acoustic telemetry
J Aguzzi, M Vigo, N Bahamon, I Masmitja, D Chatzievangelou, ...
Reviews in Fish Biology and Fisheries 33 (4), 1465-1482, 2023
82023
Using molecular and stable isotope markers to identify the main predators of Nephrops norvegicus in Mediterranean deep-water ecosystems
M Vigo, J Navarro, J Giménez, N Andón, A Martínez-Lage, G Rotllant
Marine Ecology Progress Series 695, 95-108, 2022
82022
Before–after control–impact (BACI) assessment of the effects of a deep-water no-take fishery reserve to recover Norway lobster (Nephrops norvegicus) overfished …
M Vigo, J Navarro, G Rotllant, N Bahamon, M Carretón, J Quevedo, ...
ICES Journal of Marine Science 80 (7), 2008-2023, 2023
72023
Regional differences in fishing behavior determine whether a marine reserve network enhances fishery yield
HS Lenihan, DC Reed, M Vigo, C Leiphardt, JKK Hofmiester, ...
Scientific Reports 14 (1), 1242, 2024
42024
An update on the biological parameters of the Norway lobster (Nephrops norvegicus) in the northwestern Mediterranean Sea
M Vigo, E Galimany, P Poch, R Santos-Bethencourt, J Sala-Coromina, ...
ICES Journal of Marine Science, fsae003, 2024
32024
Identifying potential predators of the apple snail in the most important invasion area of Europe
A Bertolero, MA López, S Rivaes, M Vigo, J Navarro
Hydrobiologia 849 (19), 4377-4389, 2022
22022
Working Group on Nephrops Surveys (WGNEPS; Outputs From 2020)
M Aristegui-Ezquibela, J Aguzzi, C Burgos, J Doyle, N Fallon, S Fifas, ...
International Council for the Exploration of the Sea (ICES), 2021
22021
Is the increase of the pelagic stingray Pteroplatytrygon violacea on the beaches of the northwestern Mediterranean Sea due to climate change? European Elasmobranch Association
AI Colmenero, M Vigo, D Macías, M Pauly, J Navarro, N Bahamon, ...
22nd annual conference, 12-14, 0
2
Dynamic marine spatial planning for conservation and fisheries benefits
M Vigo, V Hermoso, J Navarro, J Sala‐Coromina, JB Company, ...
Fish and Fisheries, 2024
12024
Selectivity-based management for reversing overexploitation of demersal fisheries in North-western Mediterranean Sea
N Bahamon, L Recasens, J Sala-Coromina, B Calero, JA Garcia, ...
Marine Policy 165, 106185, 2024
2024
Size at Sexual Maturity of Deep-Sea Unexploited Caribbean Metanephrops binghami (Boone, 1927) and Overexploited Mediterranean Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) Using …
J Paramo, A Rodriguez, JQ Zabala, JB Company, D Pérez, M Vigo, ...
Fishes 9 (3), 78, 2024
2024
An update on the biological parameters of the Norway lobster (Nephrops norvegicus) in the northwestern Mediterranean Sea
M Vigo Fernandez, E Galimany, P Poch Isern, R Santos-Bethencourt, ...
International Council for the Exploration of the Sea, 2024
2024
No-take fishery reserves for restoring overexploited deep-sea habitats: the case of the Norway lobster Nephrops norvegicus in the northwestern Mediterranean Sea
M Vigo Fernandez
Universitat de Barcelona, 2023
2023
La importancia de las reservas marinas para las cigalas
M Vigo Fernandez, J Navarro
Radiotelevisión Española, 2023
2023
Las reservas marinas permiten la recuperación de especies y fondos sobreexplotados en tiempo récord
E Martínez-Batalla, M Vigo Fernandez, J Navarro, J Aguzzi
CSIC-Instituto de Ciencias del Mar (ICM), 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20