Παρακολούθηση
Georg Gottlob
Georg Gottlob
Professor of Informatics, University of Calabria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unical.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The DLV system for knowledge representation and reasoning
N Leone, G Pfeifer, W Faber, T Eiter, G Gottlob, S Perri, F Scarcello
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 7 (3), 499-562, 2006
15752006
Logic Programming and Databases: An Overview
S Ceri, G Gottlob, L Tanca, S Ceri, G Gottlob, L Tanca
Logic Programming and Databases, 1-15, 1990
12491990
What you always wanted to know about Datalog(and never dared to ask)
S Ceri, G Gottlob, L Tanca
IEEE transactions on knowledge and data engineering 1 (1), 146-166, 1989
10541989
Complexity and expressive power of logic programming
E Dantsin, T Eiter, G Gottlob, A Voronkov
ACM Computing Surveys (CSUR) 33 (3), 374-425, 2001
9482001
Visual web information extraction with lixto
R Baumgartner, S Flesca, G Gottlob
Morgan Kaufmann, 2001
8102001
A general datalog-based framework for tractable query answering over ontologies
A Calì, G Gottlob, T Lukasiewicz
Proceedings of the twenty-eighth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 2009
7052009
Disjunctive datalog
T Eiter, G Gottlob, H Mannila
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 22 (3), 364-418, 1997
6851997
Efficient algorithms for processing XPath queries
G Gottlob, C Koch, R Pichler
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 30 (2), 444-491, 2005
6602005
The complexity of logic-based abduction
T Eiter, G Gottlob
Journal of the ACM (JACM) 42 (1), 3-42, 1995
5761995
Hypertree decompositions and tractable queries
G Gottlob, N Leone, F Scarcello
Proceedings of the eighteenth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 1999
5731999
On the complexity of propositional knowledge base revision, updates, and counterfactuals
T Eiter, G Gottlob
Proceedings of the eleventh ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on principles …, 1992
5711992
Identifying the minimal transversals of a hypergraph and related problems
T Eiter, G Gottlob
SIAM Journal on Computing 24 (6), 1278-1304, 1995
5631995
Taming the infinite chase: Query answering under expressive relational constraints
A Calì, G Gottlob, M Kifer
Journal of Artificial Intelligence Research 48, 115-174, 2013
5042013
Complexity results for nonmonotonic logics
G Gottlob
Journal of Logic and Computation 2 (3), 397-425, 1992
4921992
Extending object-oriented systems with roles
G Gottlob, M Schrefl, B Röck
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 14 (3), 268-296, 1996
4901996
On the computational cost of disjunctive logic programming: Propositional case
T Eiter, G Gottlob
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 15, 289-323, 1995
4641995
A comparison of structural CSP decomposition methods
G Gottlob, N Leone, F Scarcello
Artificial Intelligence 124 (2), 243-282, 2000
4372000
Visual and interactive wrapper generation, automated information extraction from Web pages, and translation into XML
R Baumgartner, S I'lesca, G Gottlob, M Herzoo
US Patent 7,581,170, 2009
3902009
Pure Nash equilibria: Hard and easy games
G Gottlob, G Greco, F Scarcello
Proceedings of the 9th Conference on Theoretical Aspects of Rationality and …, 2003
2822003
The complexity of acyclic conjunctive queries
G Gottlob, N Leone, F Scarcello
Journal of the ACM (JACM) 48 (3), 431-498, 2001
2792001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20