Παρακολούθηση
Paolo Boldi
Paolo Boldi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The webgraph framework I: compression techniques
P Boldi, S Vigna
Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web, 595-602, 2004
14492004
Four degrees of separation
L Backstrom, P Boldi, M Rosa, J Ugander, S Vigna
Proceedings of the 4th Annual ACM Web Science Conference, 33-42, 2012
8382012
Ubicrawler: A scalable fully distributed web crawler
P Boldi, B Codenotti, M Santini, S Vigna
Software: Practice and Experience 34 (8), 711-726, 2004
7672004
Layered label propagation: A multiresolution coordinate-free ordering for compressing social networks
P Boldi, M Rosa, M Santini, S Vigna
Proceedings of the 20th international conference on World Wide Web, 587-596, 2011
6652011
Axioms for centrality
P Boldi, S Vigna
Internet Mathematics 10 (3-4), 222-262, 2014
4432014
The query-flow graph: model and applications
P Boldi, F Bonchi, C Castillo, D Donato, A Gionis, S Vigna
Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge …, 2008
4152008
Efficient semi-streaming algorithms for local triangle counting in massive graphs
L Becchetti, P Boldi, C Castillo, A Gionis
Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2008
3722008
A reference collection for web spam
C Castillo, D Donato, L Becchetti, P Boldi, S Leonardi, M Santini, S Vigna
ACM Sigir Forum 40 (2), 11-24, 2006
3012006
PageRank as a function of the damping factor
P Boldi, M Santini, S Vigna
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, 557-566, 2005
2902005
Query suggestions using query-flow graphs
P Boldi, F Bonchi, C Castillo, D Donato, S Vigna
Proceedings of the 2009 workshop on Web Search Click Data, 56-63, 2009
1962009
A large time-aware web graph
P Boldi, M Santini, S Vigna
ACM SIGIR Forum 42 (2), 33-38, 2008
1622008
Fibrations of graphs
P Boldi, S Vigna
Discrete Mathematics 243 (1-3), 21-66, 2002
1462002
HyperANF: Approximating the neighbourhood function of very large graphs on a budget
P Boldi, M Rosa, S Vigna
Proceedings of the 20th international conference on World Wide Web, 625-634, 2011
1442011
Generalizing PageRank: Damping functions for link-based ranking algorithms
R Baeza-Yates, P Boldi, C Castillo
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
1352006
Injecting uncertainty in graphs for identity obfuscation
P Boldi, F Bonchi, A Gionis, T Tassa
arXiv preprint arXiv:1208.4145, 2012
1272012
Monotone Minimal Perfect Hashing: Searching a Sorted Table with O(1) Accesses
D Belazzougui, P Boldi, R Pagh, S Vigna
Proceedings of the twentieth annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2009
1182009
BUbiNG: Massive crawling for the masses
P Boldi, A Marino, M Santini, S Vigna
ACM Transactions on the Web (TWEB) 12 (2), 1-26, 2018
1172018
PageRank: functional dependencies
P Boldi, M Santini, S Vigna
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 27 (4), 1-23, 2009
1162009
Symmetry Breaking in Anonymous Networks: Characterizations.
P Boldi, S Shammah, S Vigna, B Codenotti, P Gemmell, J Simon
ISTCS, 16-26, 1996
1131996
From" dango" to" japanese cakes": Query reformulation models and patterns
P Boldi, F Bonchi, C Castillo, S Vigna
2009 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and …, 2009
1002009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20