Παρακολούθηση
Georgios Petkos
Georgios Petkos
CERTH-ITI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sensing trending topics in Twitter
LM Aiello, G Petkos, C Martin, D Corney, S Papadopoulos, R Skraba, ...
IEEE Transactions on multimedia 15 (6), 1268-1282, 2013
5562013
Social event detection using multimodal clustering and integrating supervisory signals
G Petkos, S Papadopoulos, Y Kompatsiaris
Proceedings of the 2nd ACM International Conference on Multimedia Retrieval, 1-8, 2012
1062012
Social event detection at mediaeval 2013: Challenges, datasets, and evaluation
T Reuter, S Papadopoulos, G Petkos, V Mezaris, Y Kompatsiaris, ...
Proceedings of the MediaEval 2013 Multimedia Benchmark Workshop Barcelona …, 2013
972013
A soft frequent pattern mining approach for textual topic detection
G Petkos, S Papadopoulos, L Aiello, R Skraba, Y Kompatsiaris
Proceedings of the 4th international conference on web intelligence, mining …, 2014
672014
PScore: a framework for enhancing privacy awareness in online social networks
G Petkos, S Papadopoulos, Y Kompatsiaris
2015 10th International conference on availability, reliability and security …, 2015
492015
Multimodal graph-based event detection and summarization in social media streams
M Schinas, S Papadopoulos, G Petkos, Y Kompatsiaris, PA Mitkas
Proceedings of the 23rd ACM international conference on Multimedia, 189-192, 2015
482015
Two-level Message Clustering for Topic Detection in Twitter.
G Petkos, S Papadopoulos, Y Kompatsiaris
SNOW-DC@ WWW, 49-56, 2014
472014
Social event detection at MediaEval: a three-year retrospect of tasks and results
G Petkos, S Papadopoulos, V Mezaris, R Troncy, P Cimiano, T Reuter, ...
Proc. ACM ICMR 2014 Workshop on Social Events in Web Multimedia (SEWM), 2014
412014
Social Event Detection at MediaEval 2014: Challenges, Datasets, and Evaluation.
G Petkos, S Papadopoulos, V Mezaris, Y Kompatsiaris
MediaEval, 2014
392014
CERTH@ MediaEval 2012 Social Event Detection Task.
E Schinas, G Petkos, S Papadopoulos, Y Kompatsiaris
MediaEval, 2012
322012
Graph-based multimodal clustering for social event detection in large collections of images
G Petkos, S Papadopoulos, E Schinas, Y Kompatsiaris
MultiMedia Modeling: 20th Anniversary International Conference, MMM 2014 …, 2014
302014
Learning multiple models of non-linear dynamics for control under varying contexts
G Petkos, M Toussaint, S Vijayakumar
International conference on artificial neural networks, 898-907, 2006
282006
Sensor-assisted adaptive motor control under continuously varying context.
H Hoffmann, G Petkos, S Bitzer, S Vijayakumar
ICINCO-ICSO, 262-269, 2007
202007
Graph-based multimodal clustering for social multimedia
G Petkos, M Schinas, S Papadopoulos, Y Kompatsiaris
Multimedia Tools and Applications 76 (6), 7897-7919, 2017
192017
Load estimation and control using learned dynamics models
G Petkos, S Vijayakumar
2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2007
182007
Context estimation and learning control through latent variable extraction: From discrete to continuous contexts
G Petkos, S Vijayakumar
Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2007
172007
Increasing transparency and privacy for online social network users–USEMP value model, scoring framework and legal
A Popescu, M Hildebrandt, J Breuer, L Claeys, S Papadopoulos, G Petkos, ...
Privacy Technologies and Policy: Third Annual Privacy Forum, APF 2015 …, 2016
132016
Social circle discovery in ego-networks by mining the latent structure of user connections and profile attributes
G Petkos, S Papadopoulos, Y Kompatsiaris
Proceedings of the 2015 IEEE/ACM International Conference on Advances in …, 2015
112015
Perceived versus actual predictability of personal information in social networks
E Spyromitros-Xioufis, G Petkos, S Papadopoulos, R Heyman, ...
Internet Science: Third International Conference, INSCI 2016, Florence …, 2016
92016
CERTH@ MediaEval 2014 Social Event Detection Task.
M Riga, G Petkos, S Papadopoulos, M Schinas, Y Kompatsiaris
MediaEval, 2014
82014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20