Παρακολούθηση
Yousef Al-Houmaily
Yousef Al-Houmaily
Professor of Computer Engineering & Information Systems, Institute of Public Administration
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ipa.edu.sa - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recovery and performance of atomic commit processing in distributed database systems
PK Chrysanthis, G Samaras, YJ Al-Houmaily
Recovery Mechanisms in Database Systems, 370-416, 1998
711998
Two-phase commit in gigabit-networked distributed databases
Y Al-Houmaily, P Chrysanthis
Int. Conf. on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS), 1995
711995
1-2PC: the one-two phase atomic commit protocol
YJ Al-Houmaily, PK Chrysanthis
Proceedings of the 2004 ACM symposium on Applied computing, 684-691, 2004
462004
An argument in favor of the presumed commit protocol
YJ Al-Houmaily, PK Chrysanthis, SP Levitan
Proceedings 13th International Conference on Data Engineering, 255-265, 1997
421997
The implicit-yes vote commit protocol with delegation of commitment
Y Al-Houmaily, PK Chrysanthis
Proc. of 9th Intl. Conf. on Parallel and Distributed Computing Systems, 1996
291996
Atomicity with incompatible presumptions
YJ Al-Houmaily, PK Chrysanthis
Proceedings of the eighteenth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 1999
261999
An atomic commit protocol for gigabit-networked distributed database systems
YJ Al-Houmaily, PK Chrysanthis
Journal of Systems Architecture 46 (9), 809-833, 2000
192000
Two-Phase Commit.
YJ Al-Houmaily, G Samaras
Encyclopedia of Database Systems, 3204-3209, 2009
172009
Dealing with incompatible presumptions of commit protocols in multidatabase systems
YJ Al-Houmaily, PK Chrysanthis
Proceedings of the 1996 ACM symposium on Applied Computing, 186-195, 1996
161996
Enhancing the performance of presumed commit protocol
YJ Al-Houmaily, PK Chrysanthis, SP Levitan
Proceedings of the 1997 ACM symposium on Applied computing, 131-133, 1997
141997
ML-1-2PC: an adaptive multi-level atomic commit protocol
YJ Al-Houmaily, PK Chrysanthis
East European Conference on Advances in Databases and Information Systems …, 2004
92004
Commit processing in distributed database systems and in heterogeneous multidatabase systems
YJ Al-Houmaily
University of Pittsburgh, 1997
81997
On interoperating incompatible atomic commit protocols in distributed databases
YJ Al-Houmaily
2005 1st International Conference on Computers, Communications, & Signal …, 2005
62005
Atomic commit protocols, their integration, and their optimisations in distributed database systems
YJ Al-Houmaily
International Journal of Intelligent Information and Database Systems 4 (4 …, 2010
52010
Incompatibilty Dimensions and Integration of Atomic Commit Protocols.
Y Al-Houmaily
Int. Arab J. Inf. Technol. 5 (4), 381-392, 2008
52008
Three-Phase Commit.
YJ Al-Houmaily, G Samaras
Encyclopedia of Database Systems, 3091-3097, 2009
42009
An Atomic Commit Protocol for Gigabit-Networked Distributed Databases
Y Al-Houmaily, P Chrysanthis
J. of Systems Architecture, The EUROMICRO J, 1997
41997
An intelligent adaptive participant’s presumption protocol for atomic commitment in distributed databases
YJ Al-Houmaily
International Journal of Intelligent Information and Database Systems 7 (3 …, 2013
32013
Performance of five atomic commit protocols in gigabit-networked database systems
YJ Al-Houmaily, R Conticello, J Pike, PK Chrysanthis
Proc. of PDCS, 1998
31998
In search for an efficient real-time atomic commit protocol
YJ Al-Houmaily, PK Chrysanthis
Proceedings of the IEEE Real-Time Systems Symposium Work In Progress, 51-54, 0
3
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20