Παρακολούθηση
Ben Poole
Ben Poole
Research Scientist at Google DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Categorical reparameterization with gumbel-softmax
E Jang, S Gu, B Poole
arXiv preprint arXiv:1611.01144, 2016
56132016
Unrolled generative adversarial networks
L Metz, B Poole, D Pfau, J Sohl-Dickstein
arXiv preprint arXiv:1611.02163, 2016
37002016
Score-based generative modeling through stochastic differential equations
Y Song, J Sohl-Dickstein, DP Kingma, A Kumar, S Ermon, B Poole
arXiv preprint arXiv:2011.13456, 2020
31592020
Continual learning through synaptic intelligence
F Zenke, B Poole, S Ganguli
International conference on machine learning, 3987-3995, 2017
24992017
Adversarially learned inference
V Dumoulin, I Belghazi, B Poole, O Mastropietro, A Lamb, M Arjovsky, ...
arXiv preprint arXiv:1606.00704, 2016
17462016
What makes for good views for contrastive learning?
Y Tian, C Sun, B Poole, D Krishnan, C Schmid, P Isola
Advances in neural information processing systems 33, 6827-6839, 2020
11822020
DreamFusion: Text-to-3D using 2D Diffusion
B Poole, A Jain, JT Barron, B Mildenhall
arXiv preprint arXiv:2209.14988, 2022
9542022
On the expressive power of deep neural networks
M Raghu, B Poole, J Kleinberg, S Ganguli, J Sohl-Dickstein
international conference on machine learning, 2847-2854, 2017
8702017
On variational bounds of mutual information
B Poole, S Ozair, A Van Den Oord, A Alemi, G Tucker
International Conference on Machine Learning, 5171-5180, 2019
8012019
Imagen video: High definition video generation with diffusion models
J Ho, W Chan, C Saharia, J Whang, R Gao, A Gritsenko, DP Kingma, ...
arXiv preprint arXiv:2210.02303, 2022
6982022
Variational diffusion models
D Kingma, T Salimans, B Poole, J Ho
Advances in neural information processing systems 34, 21696-21707, 2021
6772021
Fixing a Broken ELBO
A Alemi, B Poole, I Fischer, J Dillon, RA Saurous, K Murphy
International Conference on Machine Learning, 159-168, 2018
6062018
Exponential expressivity in deep neural networks through transient chaos
B Poole, S Lahiri, M Raghu, J Sohl-Dickstein, S Ganguli
Advances in Neural Information Processing Systems, 3504-3512, 2016
6022016
The Fast Bilateral Solver
JT Barron, B Poole
European Conference on Computer Vision, 617-632, 2016
4132016
Zero-shot text-guided object generation with dream fields
A Jain, B Mildenhall, JT Barron, P Abbeel, B Poole
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2022
3692022
Weakly-supervised disentanglement without compromises
F Locatello, B Poole, G Rätsch, B Schölkopf, O Bachem, M Tschannen
International conference on machine learning, 6348-6359, 2020
2892020
Improving robustness without sacrificing accuracy with patch gaussian augmentation
RG Lopes, D Yin, B Poole, J Gilmer, ED Cubuk
arXiv preprint arXiv:1906.02611, 2019
2052019
Neuronal dynamics regulating brain and behavioral state transitions
AS Andalman, VM Burns, M Lovett-Barron, M Broxton, B Poole, SJ Yang, ...
Cell 177 (4), 970-985. e20, 2019
1972019
Preventing posterior collapse with delta-vaes
A Razavi, A Oord, B Poole, O Vinyals
arXiv preprint arXiv:1901.03416, 2019
1852019
Fast large-scale optimization by unifying stochastic gradient and quasi-Newton methods
J Sohl-Dickstein, B Poole, S Ganguli
1492014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20