Παρακολούθηση
Amir Nayyeri
Amir Nayyeri
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eecs.oregonstate.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Minimum cuts and shortest homologous cycles
EW Chambers, J Erickson, A Nayyeri
Proceedings of the twenty-fifth annual symposium on Computational geometry …, 2009
862009
Homology flows, cohomology cuts
EW Chambers, J Erickson, A Nayyeri
Proceedings of the forty-first annual ACM symposium on Theory of computing …, 2009
752009
Energy-efficient topology control in wireless ad hoc networks with selfish nodes
S Zarifzadeh, N Yazdani, A Nayyeri
Computer Networks 56 (2), 902-914, 2012
642012
Minimum cuts and shortest non-separating cycles via homology covers
J Erickson, A Nayyeri
Proceedings of the twenty-second annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2011
632011
All-pairs minimum cuts in near-linear time for surface-embedded graphs
G Borradaile, D Eppstein, A Nayyeri, C Wulff-Nilsen
arXiv preprint arXiv:1411.7055, 2014
382014
Shortest non-crossing walks in the plane
J Erickson, A Nayyeri
Proceedings of the twenty-second annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2011
302011
Energy conserving movement-assisted deployment of ad hoc sensor networks
H Mousavi, A Nayyeri, N Yazdani, C Lucas
IEEE Communications Letters 10 (4), 269-271, 2006
302006
Efficient construction of network topology to conserve energy in wireless ad hoc networks
S Zarifzadeh, A Nayyeri, N Yazdani
Computer Communications 31 (1), 160-173, 2008
292008
Tracing compressed curves in triangulated surfaces
J Erickson, A Nayyeri
Proceedings of the twenty-eighth annual symposium on Computational geometry …, 2012
282012
Minimum cycle and homology bases of surface embedded graphs
G Borradaile, EW Chambers, K Fox, A Nayyeri
arXiv preprint arXiv:1607.05112, 2016
252016
Testing surface area
P Kothari, A Nayyeri, R O'Donnell, C Wu
Proceedings of the twenty-fifth annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2014
252014
Global minimum cuts in surface embedded graphs
J Erickson, K Fox, A Nayyeri
Proceedings of the twenty-third annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2012
252012
Fufair: a fuzzy farsi information retrieval system
A Nayyeri, F Oroumchian
222006
How to walk your dog in the mountains with no magic leash
S Har-Peled, A Nayyeri, M Salavatipour, A Sidiropoulos
Proceedings of the twenty-eighth annual symposium on Computational geometry …, 2012
192012
Reality distortion: Exact and approximate algorithms for embedding into the line
A Nayyeri, B Raichel
2015 IEEE 56th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 729-747, 2015
182015
Solving 1-laplacians in nearly linear time: Collapsing and expanding a topological ball
MB Cohen, BT Fasy, GL Miller, A Nayyeri, R Peng, N Walkington
Proceedings of the Twenty-Fifth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2014
172014
A simplicial complex-based approach to unmixing tumor progression data
T Roman, A Nayyeri, BT Fasy, R Schwartz
BMC bioinformatics 16 (1), 1-17, 2015
162015
Computing replacement paths in surface embedded graphs
J Erickson, A Nayyeri
Proceedings of the twenty-second annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2011
162011
Joint range assignment and routing to conserve energy in wireless ad hoc networks
S Zarifzadeh, A Nayyeri, N Yazdani, A Khonsari, HH Bazzaz
Computer Networks 53 (11), 1812-1829, 2009
152009
Minimum bounded chains and minimum homologous chains in embedded simplicial complexes
G Borradaile, W Maxwell, A Nayyeri
arXiv preprint arXiv:2003.02801, 2020
132020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20