Παρακολούθηση
Arjun Chandrasekaran
Arjun Chandrasekaran
Max Planck Institute for Intelligent Systems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuebingen.mpg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Do explanations make VQA models more predictable to a human?
A Chandrasekaran, V Prabhu, D Yadav, P Chattopadhyay, D Parikh
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 1036 …, 2018
842018
BABEL: Bodies, Action and Behavior with English Labels
AR Punnakkal, A Chandrasekaran, N Athanasiou, A Quiros-Ramirez, ...
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 722-731, 2021
812021
Evaluating visual conversational agents via cooperative human-AI games
P Chattopadhyay, D Yadav, V Prabhu, A Chandrasekaran, A Das, S Lee, ...
AAAI Conference on Human Computation and Crowdsourcing (HCOMP), 2017
812017
Active domain adaptation via clustering uncertainty-weighted embeddings
V Prabhu, A Chandrasekaran, K Saenko, J Hoffman
IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 8505-8514, 2021
742021
Sort story: Sorting jumbled images and captions into stories
H Agrawal, A Chandrasekaran, D Batra, D Parikh, M Bansal
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 925--931, 2016
742016
It takes two to tango: Towards theory of AI's mind
A Chandrasekaran, D Yadav, P Chattopadhyay, V Prabhu, D Parikh
ChaLearn Looking at People Workshop, CVPR., 2017
642017
We are humor beings: Understanding and predicting visual humor
A Chandrasekaran, AK Vijayakumar, S Antol, M Bansal, D Batra, ...
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 4603-4612, 2016
592016
Formulation and stability evaluation of diclofenac sodium ophthalmic gels
V Sankar, AK Chandrasekaran, S Durga, KG Prasanth, P Nilani, G Geetha, ...
Indian journal of pharmaceutical sciences 67 (4), 473-476, 2005
342005
A computational model of early word learning from the infant's point of view
S Tsutsui, A Chandrasekaran, MA Reza, D Crandall, C Yu
Conference of the Cognitive Science Society (CogSci), 1029-1035, 2020
172020
Punny captions: Witty wordplay in image descriptions
A Chandrasekaran, D Parikh, M Bansal
(NAACL-HLT) Conference of the North American Chapter of the Association for …, 2018
92018
How much coffee was consumed during EMNLP 2019? fermi problems: A new reasoning challenge for AI
A Kalyan, A Kumar, A Chandrasekaran, A Sabharwal, P Clark
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 7318 …, 2021
52021
LocATe: End-to-end Localization of Actions in 3D with Transformers
J Sun, B Zhou, MJ Black, A Chandrasekaran
arXiv preprint arXiv:2203.10719, 2022
32022
Towards natural human-AI interactions in vision and language
A Chandrasekaran
Georgia Institute of Technology, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13