Παρακολούθηση
Alexis Bonnecaze
Alexis Bonnecaze
Professeur d'informatique, Aix-Marseille Université
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-amu.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cyclic codes and self-dual codes over F/sub 2/+ uF/sub 2
A Bonnecaze, P Udaya
IEEE Transactions on Information Theory 45 (4), 1250-1255, 1999
3391999
Quaternary quadratic residue codes and unimodular lattices
A Bonnecaze, P Solé, AR Calderbank
IEEE Transactions on information theory 41 (2), 366-377, 1995
2121995
Quaternary quadratic residue codes and unimodular lattices
A Bonnecaze, P Solé, AR Calderbank
IEEE Transactions on information theory 41 (2), 366-377, 1995
2121995
Type II codes over Z/sub 4
A Bonnecaze, P Solé, C Bachoc, B Mourrain
IEEE Transactions on Information Theory 43 (3), 969-976, 1997
1441997
Type II codes over Z/sub 4
A Bonnecaze, P Solé, C Bachoc, B Mourrain
IEEE Transactions on Information Theory 43 (3), 969-976, 1997
1441997
Decoding of cyclic codes over F2+uF2
P Udaya, A Bonnecaze
IEEE Transactions on Information Theory 45 (6), 2148-2157, 2006
772006
Translates of linear codes over Z/sub 4
A Bonnecaze, IM Duursma
IEEE Transactions on information theory 43 (4), 1218-1230, 1997
361997
3-colored 5-designs and Z4-codes
A Bonnecaze, E Rains, P Solé
Journal of statistical planning and inference 86 (2), 349-368, 2000
342000
Secure time-stamping schemes: A distributed point of view
A Bonnecaze, P Liardet, A Gabillon, K Blibech
Annales des télécommunications 61 (5), 662-681, 2006
262006
Multisignatures as secure as the Diffie-Hellman problem in the plain public-key model
DP Le, A Bonnecaze, A Gabillon
International Conference on Pairing-Based Cryptography, 35-51, 2009
232009
AES side-channel countermeasure using random tower field constructions
A Bonnecaze, P Liardet, A Venelli
Designs, codes and cryptography 69 (3), 331-349, 2013
222013
K.: A Distributed time stamping scheme
A Bonnecaze
Proc. of the conference on Signal Image Tech (SITIS’05), Cameroon, 2005
212005
Decoding of cyclic codes over F2+ uF2
A Bonnecaze, P Udaya
IEEE Trans. Inform. Theory 45 (6), 2148-2156, 1999
181999
Cubic self-dual binary codes
A Bonnecaze, AD Bracco, ST Dougherty, LR Nochefranca, P Solé
IEEE Transactions on Information Theory 49 (9), 2253-2258, 2003
172003
Niemeier lattices and Type II codes over Z4
A Bonnecaze, P Gaborit, M Harada, M Kitazume, P Solé
Discrete mathematics 205 (1-3), 1-21, 1999
171999
Jacobi polynomials, type II codes, and designs
A Bonnecaze, P Solé
Designs, Codes and Cryptography 16 (3), 215-234, 1999
161999
Broadcasting in hypercubes in the circuit switched model
JC Bermond, T Kodate, S Perennes, A Bonnecaze, P Solé
Proceedings 14th International Parallel and Distributed Processing Symposium …, 2000
142000
Quaternary constructions of formally self-dual binary codes and unimodular lattices
A Bonnecaze, P Solé
Workshop on Algebraic Coding, 194-205, 1993
141993
On the construction of elliptic Chudnovsky-type algorithms for multiplication in large extensions of finite fields
S Ballet, A Bonnecaze, M Tukumuli
Journal of Algebra and Its Applications 15 (01), 1650005, 2016
112016
3-Colored 5-Designs and Z_4-Codes
A Bonnecaze, E Rains, P Solé
111998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20