Παρακολούθηση
Alcibiades N. Economou
Alcibiades N. Economou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Patterns in species richness and endemism of European freshwater fish
Y Reyjol, B Hugueny, D Pont, PG Bianco, U Beier, N Caiola, F Casals, ...
Global ecology and biogeography 16 (1), 65-75, 2007
3312007
Are recessions harmful to health after all? Evidence from the European Union
A Economou, A Nikolaou, I Theodossiou
Journal of Economic Studies 35 (5), 368-384, 2008
1642008
Aquatic alien species in Greece(2009): tracking sources, patterns and effects on the ecosystem
A Zenetos, M Pancucci-Papadopoulou, S Zogaris, E Papastergiadou, ...
Journal of Biological Research. Scientific Annals of the School of Biology …, 2009
1512009
The freshwater ichthyofauna of Greece-an update based on a hydrographic basin survey
AN Economou, S Giakoumi, L Vardakas, R Barbieri, MΤΗ STOUMBOUDI, ...
Mediterranean Marine Science 8 (1), 91-166, 2007
1432007
Osteological abnormalities in laboratory reared sea-bass (Dicentrarchus labrax) fingerlings
C Daoulas, AN Economou, I Bantavas
Aquaculture 97 (2-3), 169-180, 1991
1111991
Recruitment and production of commercial species in estuaries
MJ Costa, HN Cabral, P Drake, AN Economou, C Fernandez-Delgado, ...
Fishes in estuaries, 54-123, 2002
1072002
Ecological traits of fish assemblages from Mediterranean Europe and their responses to human disturbance
T Ferreira, J Oliveira, N Caiola, A De Sostoa, F Casals, R Cortes, ...
Fisheries Management and Ecology 14 (6), 473-481, 2007
1062007
Freshwater fishes and lampreys of Greece: An annotated checklist
R Barbieri, S Zogaris, E Kalogianni, MT Stoumboudi, Y Chatzinikolaou, ...
1012015
Food and feeding ecology of five gadoid larvae in the northern North Sea
AN Economou
ICES Journal of Marine Science 47 (3), 339-351, 1991
851991
Assessing water stress in Mediterranean lotic systems: insights from an artificially intermittent river in Greece
NT Skoulikidis, L Vardakas, I Karaouzas, AN Economou, E Dimitriou, ...
Aquatic Sciences 73, 581-597, 2011
812011
Ecoregions in the southern Balkans: should their boundaries be revised?
S Zogaris, AN Economou, P Dimopoulos
Environmental Management 43, 682-697, 2009
782009
Rivers of the Balkans
NT Skoulikidis, S Zogaris, I Karaouzas
Rivers of Europe, 595-655, 2022
722022
Growth and morphological development of chub, Leuciscus cephalus (L.), during the first year of life
AN Economou, CH Daoulas, T Psarras
Journal of Fish Biology 39 (3), 393-408, 1991
701991
Estimates of discards in the Hellenic commercial trawl fishery
KI Stergiou, A Economou, C Papaconstantinou, N Tsimenides, S Kavadas
Rapport Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la mer …, 1998
66*1998
Reproductive strategies and early development of three freshwater gobies
C Daoulas, AN Economou, T Psarras, R Barbieri‐Tseliki
Journal of fish Biology 42 (5), 749-776, 1993
581993
Seasonal variation of egg size in the sardine, Sardino pilchardus Walb., of the Saronikos Gulf: causes and a probable explanation
C Daoulas, AN Economou
Journal of Fish Biology 28 (4), 449-457, 1986
551986
Phylogenetics and biogeography of the Balkan ‘sand gobies’(Teleostei: Gobiidae): vulnerable species in need of taxonomic revision
MPM Vanhove, AN Economou, S Zogaris, MHD Larmuseau, S Giakoumi, ...
Biological Journal of the Linnean Society 105 (1), 73-91, 2012
542012
Recent contributions to the distribution of the freshwater ichthyofauna in Greece
N Koutsikos, S Zogaris, L Vardakas, V Tachos, E Kalogianni, R Sanda, ...
Mediterranean Marine Science 13 (2), 268-277, 2012
452012
Is dispersal of fish eggs, embryos and larvae an insurance against density dependence?
AN Economou
Environmental Biology of Fishes 31, 313-321, 1991
451991
Effects of nitrogen deposition on nitrogen cycling in an Aleppo pine stand in Athens, Greece
P Michopoulos, G Baloutsos, A Economou, N Nikolis
Science of the Total Environment 323 (1-3), 211-218, 2004
342004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20