Παρακολούθηση
Ben Juurlink
Ben Juurlink
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-berlin.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parallel scalability and efficiency of HEVC parallelization approaches
CC Chi, M Alvarez-Mesa, B Juurlink, G Clare, F Henry, S Pateux, T Schierl
IEEE Transactions on circuits and systems for video technology 22 (12), 1827 …, 2012
3272012
The paderborn university BSP (PUB) library
O Bonorden, B Juurlink, I Von Otte, I Rieping
Parallel Computing 29 (2), 187-207, 2003
1682003
Parallel scalability of video decoders
C Meenderinck, A Azevedo, B Juurlink, M Alvarez Mesa, A Ramirez
Journal of Signal Processing Systems 57, 173-194, 2009
1302009
Parallel video decoding in the emerging HEVC standard
M Alvarez-Mesa, CC Chi, B Juurlink, V George, T Schierl
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
1032012
A quantitative comparison of parallel computation models
BHH Juurlink, HAG Wijshoff
ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) 16 (3), 271-318, 1998
931998
The Paderborn University BSP (PUB) library-design, implementation and performance
O Bonorden, B Juurlink, I Von Otte, I Rieping
Proceedings 13th International Parallel Processing Symposium and 10th …, 1999
921999
How a single chip causes massive power bills GPUSimPow: A GPGPU power simulator
J Lucas, S Lal, M Andersch, M Alvarez-Mesa, B Juurlink
2013 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and …, 2013
882013
Leakage-aware multiprocessor scheduling
P De Langen, B Juurlink
Journal of Signal Processing Systems 57 (1), 73-88, 2009
832009
Parallel H. 264 decoding on an embedded multicore processor
A Azevedo, C Meenderinck, B Juurlink, A Terechko, J Hoogerbrugge, ...
High Performance Embedded Architectures and Compilers: Fourth International …, 2009
772009
SIMD acceleration for HEVC decoding
CC Chi, M Alvarez-Mesa, B Bross, B Juurlink, T Schierl
IEEE Transactions on circuits and systems for video technology 25 (5), 841-855, 2014
752014
The SARC architecture
A Ramirez, F Cabarcas, B Juurlink, MA Mesa, F Sanchez, A Azevedo, ...
IEEE micro 30 (5), 16-29, 2010
732010
Leakage-aware multiprocessor scheduling for low power
P De Langen, B Juurlink
Proceedings 20th IEEE International Parallel & Distributed Processing …, 2006
682006
Parallel scalability of H. 264
C Meenderinck, A Azevedo, M Alvarez, B Juurlink, A Ramirez
Proceedings of the first Workshop on Programmability Issues for Multi-Core …, 2008
672008
Sparkk: Quality-scalable approximate storage in DRAM
J Lucas, M Alvarez-Mesa, M Andersch, B Juurlink
The memory forum, 1-9, 2014
632014
Scalability of macroblock-level parallelism for h. 264 decoding
MA Mesa, A Ramirez, A Azevedo, C Meenderinck, B Juurlink, M Valero
2009 15th International Conference on Parallel and Distributed Systems, 236-243, 2009
632009
Comparison between color and texture features for image retrieval
A Shahbahrami, D Borodin, B Juurlink
Proc. 19th Annual Workshop on Circuits, Systems and Signal Processing …, 2008
612008
Protective redundancy overhead reduction using instruction vulnerability factor
D Borodin, BHH Juurlink
Proceedings of the 7th ACM international conference on Computing frontiers …, 2010
562010
Parallel HEVC decoding on multi-and many-core architectures: A power and performance analysis
CC Chi, M Alvarez-Mesa, J Lucas, B Juurlink, T Schierl
Journal of Signal Processing Systems 71, 247-260, 2013
542013
Performance impact of misaligned accesses in SIMD extensions
A Shahbahrami, B Juurlink, S Vassiliadis
Proceedings of the 17th Annual Workshop on Circuits, Systems and Signal …, 2006
522006
Communication primitives for BSP computers
BHH Juurlink, HAG Wijshoff
Information Processing Letters 58 (6), 303-310, 1996
481996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20