Παρακολούθηση
Erica Snow
Erica Snow
SRI International
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα asu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
L2 writing practice: Game enjoyment as a key to engagement
LK Allen, SA Crossley, EL Snow, DS McNamara
University of Hawaii National Foreign Language Resource Center, 2014
1472014
Reading comprehension components and their relation to writing
LK Allen, EL Snow, SA Crossley, G Tanner Jackson, DS McNamara
L’Année psychologique 114 (4), 663-691, 2014
932014
Does agency matter?: Exploring the impact of controlled behaviors within a game-based environment
EL Snow, LK Allen, ME Jacovina, DS McNamara
Computers & Education 82, 378-392, 2015
812015
Are you reading my mind? Modeling students' reading comprehension skills with Natural Language Processing techniques
LK Allen, EL Snow, DS McNamara
Proceedings of the fifth international conference on learning analytics and …, 2015
642015
Automated detection of essay revising patterns: Applications for intelligent feedback in a writing tutor.
RD Roscoe, EL Snow, LK Allen, DS McNamara
Grantee Submission 10 (1), 59-79, 2015
462015
Using automatic scoring models to detect changes in student writing in an intelligent tutoring system
S Crossley, R Roscoe, D McNamara
The Twenty-Sixth International FLAIRS Conference, 2013
432013
Game-based writing strategy practice with the Writing Pal
R Roscoe, R Brandon, EL Snow, DS McNamara
Exploring technology for writing and writing instruction, 1-20, 2014
392014
The narrative waltz: The role of flexibility in writing proficiency.
LK Allen, EL Snow, DS McNamara
Journal of Educational Psychology 108 (7), 911, 2016
362016
iSTART-2: A reading comprehension and strategy instruction tutor
EL Snow, ME Jacovina, GT Jackson, DS McNamara
Adaptive educational technologies for literacy instruction, 104-121, 2016
342016
Incorporating learning characteristics into automatic essay scoring models: What individual differences and linguistic features tell us about writing quality.
SA Crossley, LK Allen, EL Snow, DS McNamara
Journal of Educational Data Mining 8 (2), 1-19, 2016
342016
Spendency: students’ propensity to use system currency
EL Snow, LK Allen, GT Jackson, DS McNamara
International Journal of Artificial Intelligence in Education 25, 407-427, 2015
302015
Emergent behaviors in computer-based learning environments: Computational signals of catching up
EL Snow, GT Jackson, DS McNamara
Computers in Human Behavior 41, 62-70, 2014
302014
Feedback and revising in an intelligent tutoring system for writing strategies
RD Roscoe, EL Snow, DS McNamara
Artificial Intelligence in Education: 16th International Conference, AIED …, 2013
292013
Pssst... textual features... there is more to automatic essay scoring than just you!
S Crossley, LK Allen, EL Snow, DS McNamara
Proceedings of the fifth international conference on learning analytics and …, 2015
282015
Students’ Walk through Tutoring: Using a Random Walk Analysis to Profile Students
EL Snow, AD Likens, GT Jackson, DS McNamara
232013
The long and winding road: Investigating the differential writing patterns of high and low skilled writers
L Varner, E Snow, D McNamara
Educational Data Mining 2014, 2014
202014
If the gear fits, spin it!: Embodied education and in-game assessments
MC Johnson-Glenberg, DA Birchfield, C Megowan-Romanowicz, ...
International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations (IJGCMS) 7 …, 2015
182015
Exploring Dynamical Assessments of Affect, Behavior, and Cognition and Math State Test Achievement.
MOZ San Pedro, EL Snow, RS Baker, DS McNamara, NT Heffernan
International Educational Data Mining Society, 2015
182015
Entropy: A Stealth Measure of Agency in Learning Environments
EL Snow, ME Jacovina, LK Allen, J Dai, DS McNamara
162014
Writing Quality, Knowledge, and Comprehension Correlates of Human and Automated Essay Scoring.
RD Roscoe, SA Crossley, EL Snow, LK Varner, DS McNamara
Grantee Submission, 2014
162014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20