Παρακολούθηση
Paul D. Asimow
Paul D. Asimow
Professor of Geology and Geochemistry, California Institute of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gps.caltech.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Algorithmic modifications extending MELTS to calculate subsolidus phase relations
PD Asimow, MS Ghiorso
American Mineralogist 83 (9-10), 1127-1132, 1998
8671998
Temperatures in ambient mantle and plumes: Constraints from basalts, picrites, and komatiites
C Herzberg, PD Asimow, N Arndt, Y Niu, CM Lesher, JG Fitton, ...
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 8 (2), 2007
7622007
Petrology of some oceanic island basalts: PRIMELT2. XLS software for primary magma calculation
C Herzberg, PD Asimow
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 9 (9), 2008
5482008
Adiabat_1ph: A new public front‐end to the MELTS, pMELTS, and pHMELTS models
PM Smith, PD Asimow
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 6 (2), 2005
5432005
The importance of water to oceanic mantle melting regimes
PD Asimow, CH Langmuir
Nature 421 (6925), 815-820, 2003
4362003
A hydrous melting and fractionation model for mid‐ocean ridge basalts: Application to the Mid‐Atlantic Ridge near the Azores
PD Asimow, JE Dixon, CH Langmuir
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 5 (1), 2004
3822004
PRIMELT 3 MEGA. XLSM software for primary magma calculation: peridotite primary magma MgO contents from the liquidus to the solidus
C Herzberg, PD Asimow
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 16 (2), 563-578, 2015
3482015
Iron isotopes may reveal the redox conditions of mantle melting from Archean to Present
N Dauphas, PR Craddock, PD Asimow, VC Bennett, AP Nutman, ...
Earth and Planetary Science Letters 288 (1-2), 255-267, 2009
3082009
Hydrogen incorporation in olivine from 2–12 GPa
JL Mosenfelder, NI Deligne, PD Asimow, GR Rossman
American Mineralogist 91 (2-3), 285-294, 2006
2512006
Contrasting geochemical signatures of fluid-absent versus fluid-fluxed melting of muscovite in metasedimentary sources: The Himalayan leucogranites
LE Gao, L Zeng, PD Asimow
Geology 45 (1), 39-42, 2017
2432017
Calculation of peridotite partial melting from thermodynamic models of minerals and melts, IV. Adiabatic decompression and the composition and mean properties of mid-ocean …
PD Asimow, MM Hirschmann, EM Stolper
Journal of Petrology 42 (5), 963-998, 2001
2192001
Calculation of peridotite partial melting from thermodynamic models of minerals and melts. III. Controls on isobaric melt production and the effect of water on melt production
MM Hirschmann, PD Asimow, MS Ghiorso, EM Stolper
Journal of Petrology 40 (5), 831-851, 1999
2161999
Calculation of peridotite partial melting from thermodynamic models of minerals and melts. I. Review of methods and comparison with experiments
MM Hirschmann, MS Ghiorso, LE Wasylenki, PD Asimow, EM Stolper
Journal of Petrology 39 (6), 1091-1115, 1998
2131998
Coupling of anatectic reactions and dissolution of accessory phases and the Sr and Nd isotope systematics of anatectic melts from a metasedimentary source
L Zeng, PD Asimow, JB Saleeby
Geochimica et Cosmochimica Acta 69 (14), 3671-3682, 2005
2022005
Toward an international practical pressure scale: A proposal for an IPPS ruby gauge (IPPS-Ruby2020)
G Shen, Y Wang, A Dewaele, C Wu, DE Fratanduono, J Eggert, S Klotz, ...
High Pressure Research 40 (3), 299-314, 2020
1922020
An analysis of variations in isentropic melt productivity
PD Asimow, MM Hirschmann, EM Stolper
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A …, 1997
1691997
The MgSiO3 system at high pressure: Thermodynamic properties of perovskite, postperovskite, and melt from global inversion of shock and static compression data
JL Mosenfelder, PD Asimow, DJ Frost, DC Rubie, TJ Ahrens
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 114 (B1), 2009
1522009
Nd isotope disequilibrium during crustal anatexis: A record from the Goat Ranch migmatite complex, southern Sierra Nevada batholith, California
L Zeng, JB Saleeby, P Asimow
Geology 33 (1), 53-56, 2005
1402005
The effect of pressure-induced solid-solid phase transitions on decompression melting of the mantle
PD Asimow, MM Hirschmann, MS Ghiorso, MJ O'Hara, EM Stolper
Geochimica et Cosmochimica Acta 59 (21), 4489-4506, 1995
1301995
Analysis of hydrogen in olivine by SIMS: Evaluation of standards and protocol
JL Mosenfelder, M Le Voyer, GR Rossman, Y Guan, DR Bell, PD Asimow, ...
American Mineralogist 96 (11-12), 1725-1741, 2011
1232011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20