Παρακολούθηση
dirk slawinski
dirk slawinski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Species traits and climate velocity explain geographic range shifts in an ocean‐warming hotspot
JM Sunday, GT Pecl, S Frusher, AJ Hobday, N Hill, NJ Holbrook, ...
Ecology letters 18 (9), 944-953, 2015
3402015
Defining and observing stages of climate-mediated range shifts in marine systems
AE Bates, GT Pecl, S Frusher, AJ Hobday, T Wernberg, DA Smale, ...
Global Environmental Change 26, 27-38, 2014
2332014
Climate-change induced tropicalisation of marine communities in Western Australia
WWL Cheung, JJ Meeuwig, M Feng, E Harvey, VWY Lam, T Langlois, ...
Marine and Freshwater Research 63 (5), 415-427, 2012
1122012
Ocean circulation, Stokes drift, and connectivity of western rock lobster (Panulirus cygnus) population
M Feng, N Caputi, J Penn, D Slawinski, S de Lestang, E Weller, A Pearce
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 68 (7), 1182-1196, 2011
592011
Retention and dispersal of shelf waters influenced by interactions of ocean boundary current and coastal geography
M Feng, D Slawinski, LE Beckley, JK Keesing
Marine and Freshwater Research 61 (11), 1259-1267, 2010
572010
Freshening anomalies in the Indonesian throughflow and impacts on the Leeuwin Current during 2010–2011
M Feng, J Benthuysen, N Zhang, D Slawinski
Geophysical Research Letters 42 (20), 8555-8562, 2015
492015
What caused seven consecutive years of low puerulus settlement in the western rock lobster fishery of Western Australia?
S de Lestang, N Caputi, M Feng, A Denham, J Penn, D Slawinski, ...
ICES Journal of Marine Science 72 (suppl_1), i49-i58, 2015
422015
Ocean circulation drives heterogeneous recruitments and connectivity among coral populations on the North West Shelf of Australia
M Feng, F Colberg, D Slawinski, O Berry, R Babcock
Journal of Marine Systems 164, 1-12, 2016
382016
Larval fish assemblages and particle back-tracking define latitudinal and cross-shelf variability in an eastern Indian Ocean boundary current
D Holliday, LE Beckley, N Millar, MP Olivar, D Slawinski, M Feng, ...
Marine Ecology Progress Series 460, 127-144, 2012
362012
Observational insights into chlorophyll distributions of subtropical South Indian Ocean eddies
F Dufois, NJ Hardman‐Mountford, M Fernandes, B Wojtasiewicz, ...
Geophysical Research Letters 44 (7), 3255-3264, 2017
292017
Modelling the potential transport of tropical fish larvae in the Leeuwin Current
A Pearce, D Slawinski, M Feng, B Hutchins, P Fearns
Continental Shelf Research 31 (19-20), 2018-2040, 2011
282011
Contribution of the Karimata Strait transport to the Indonesian Throughflow as seen from a data assimilation model
Z He, M Feng, D Wang, D Slawinski
Continental Shelf Research 92, 16-22, 2015
242015
Use of bio-optical profiling float data in validation of ocean colour satellite products in a remote ocean region
B Wojtasiewicz, NJ Hardman-Mountford, D Antoine, F Dufois, D Slawinski, ...
Remote Sensing of Environment 209, 275-290, 2018
232018
Autonomous profiling float observations reveal the dynamics of deep biomass distributions in the denitrifying oxygen minimum zone of the Arabian Sea
B Wojtasiewicz, TW Trull, TVSU Bhaskar, M Gauns, S Prakash, ...
Journal of Marine Systems 207, 103103, 2020
182020
Quality Control (QC) procedures for Australia’s National Reference Station’s sensor data—Comparing semi-autonomous systems to an expert oceanographer
EB Morello, G Galibert, D Smith, KR Ridgway, B Howell, D Slawinski, ...
Methods in Oceanography 9, 17-33, 2014
152014
Role of winds and tides in timing of beach strandings, occurrence, and significance of swarms of the jellyfish Crambione mastigophora Mass 1903 (Scyphozoa: Rhizostomeae …
JK Keesing, LA Gershwin, T Trew, J Strzelecki, D Bearham, D Liu, ...
Hydrobiologia 768 (1), 19-36, 2016
122016
Evaluating source-sink relationships of the western rock lobster fishery using oceanographic modelling (FRDC Project 2008/087)
N Caputi, M Feng, JW Penn, D Slawinski, S de Lestang, E Weller, ...
Fisheries Research Report, Department of Fisheries, Western Australia. 82pp, 2010
122010
Setting priorities for conservation at the interface between ocean circulation, connectivity, and population dynamics
F Boschetti, RC Babcock, C Doropoulos, DP Thomson, M Feng, ...
Ecological Applications 30 (1), e02011, 2020
92020
Identifying factors affecting the low western rock lobster puerulus settlement in recent years
N Caputi, M Feng, S de Lestang, A Denham, J Penn, D Slawinski, ...
Fisheries research report 255, 2014
92014
Evaluating pathways of geographic range extensions and contractions
AE Bates, GT Pecl, S Frusher, AJ Hobday, T Wernberg, DA Smale, ...
Global Environ. Chang 26, 27-38, 2014
82014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20