Παρακολούθηση
Ivan Masmitja
Ivan Masmitja
Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icm.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Obsea: a decadal balance for a cabled observatory deployment
J Del-Rio, M Nogueras, DM Toma, E Martínez, C Artero-Delgado, I Bghiel, ...
IEEE access 8, 33163-33177, 2020
542020
Mobile robotic platforms for the acoustic tracking of deep-sea demersal fishery resources
I Masmitja, J Navarro, S Gomáriz, J Aguzzi, B Kieft, T O’Reilly, K Katija, ...
Science Robotics 5 (48), eabc3701, 2020
442020
GUANAY-II: an autonomous underwater vehicle for vertical/horizontal sampling
S Gomáriz, I Masmitjà, J González, G Masmitjà, J Prat
Journal of Marine Science and Technology, 1-13, 2011
382011
Optimal path shape for range-only underwater target localization using a Wave Glider
I Masmitja, S Gomariz, J Del-Rio, B Kieft, T O’Reilly, PJ Bouvet, J Aguzzi
The International Journal of Robotics Research 37 (12), 1447-1462, 2018
292018
Spatial ecology of Norway lobster Nephrops norvegicus in Mediterranean deep-water environments: implications for designing no-take marine reserves
M Vigo, J Navarro, I Masmitja, J Aguzzi, JA García, G Rotllant, N Bahamón
Marine Ecology Progress Series 674, 173-188, 2021
272021
Design of obstacle detection and avoidance system for Guanay II AUV
C Galarza, I Masmitja, J Prat, S Gomaríz
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 410-414, 2016
252016
Range-only single-beacon tracking of underwater targets from an autonomous vehicle: From theory to practice
I Masmitja, S Gomariz, J Del-Rio, B Kieft, T O’reilly, PJ Bouvet, J Aguzzi
IEEE access 7, 86946-86963, 2019
242019
Development of a control system for an Autonomous Underwater Vehicle
I Masmitja, G Masmitja, J Gonzalez, S Shariat-Panahi, S Gomariz
Autonomous Underwater Vehicles (AUV), 2010 IEEE/OES, 1-5, 2010
222010
AUV based multi-vehicle collaboration: Salinity studies in Mar Menor Coastal lagoon
J González, I Masmitja, S Gomáriz, E Molino, J Del Rio, A Manuel, ...
Navigation, guidance and control of underwater vehicles—NGCUV, 2012
212012
Exo-ocean exploration with deep-sea sensor and platform technologies
J Aguzzi, MM Flexas, S Flögel, C Lo Iacono, M Tangherlini, C Costa, ...
Astrobiology 20 (7), 897-915, 2020
192020
Range-only underwater target localization: Path characterization
I Masmitja, S Gomariz, J Del Rio, B Kieft, T O'Reilly
OCEANS 2016 MTS/IEEE Monterey, 1-7, 2016
182016
Buoyancy model for Guanay II AUV
I Masmitja, J Gonzalez, S Gomariz
OCEANS 2014-TAIPEI, 1-7, 2014
182014
New vectorial propulsion system and trajectory control designs for improved AUV mission autonomy
I Masmitja, J Gonzalez, C Galarza, S Gomariz, J Aguzzi, J Del Rio
Sensors 18 (4), 1241, 2018
162018
Design and construction of the GUANAY-II autonomous underwater vehicle
S Gomáriz, J González, A Arbos, I Masmitja, G Masmitja, J Prat
OCEANS 2011 IEEE-Spain, 1-6, 2011
142011
Smart embedded passive acoustic devices for real-time hydroacoustic surveys
DM Toma, I Masmitja, J del Río, E Martinez, C Artero-Delgado, A Casale, ...
Measurement 125, 592-605, 2018
112018
Underwater multi-target tracking with particle filters
I Masmitja, S Gomáriz, J Del Rio, PJ Bouvet, J Aguzzi
2018 OCEANS-MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans (OTO), 1-5, 2018
112018
Underwater mobile target tracking with particle filter using an autonomous vehicle
I Masmitja, PJ Bouvet, S Gomariz, J Aguzzi, J del Rio
OCEANS 2017-Aberdeen, 1-5, 2017
112017
Mathematical model of the Guanay II AUV
J González-Agudelo, I Masmitjà, S Gomáriz-Castro, C Batlle, ...
OCEANS-Bergen, 2013 MTS/IEEE, 1-6, 2013
112013
Advancing fishery-independent stock assessments for the Norway lobster (Nephrops norvegicus) with new monitoring technologies
J Aguzzi, D Chatzievangelou, NJ Robinson, N Bahamon, A Berry, ...
Frontiers in marine science 9, 969071, 2022
102022
Burrow emergence rhythms of deep-water Mediterranean Norway lobsters (Nephrops norvegicus) revealed by acoustic telemetry
J Aguzzi, M Vigo, N Bahamon, I Masmitja, D Chatzievangelou, ...
Reviews in Fish Biology and Fisheries 33 (4), 1465-1482, 2023
82023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20