Παρακολούθηση
Lennart E. Nacke
Lennart E. Nacke
Associate Professor, HCI Games and UX Research, University of Waterloo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
From game design elements to gamefulness: defining "gamification"
S Deterding, D Dixon, R Khaled, L Nacke
Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference …, 2011
97132011
Gamification. using game-design elements in non-gaming contexts
S Deterding, M Sicart, L Nacke, K O'Hara, D Dixon
CHI'11 extended abstracts on human factors in computing systems, 2425-2428, 2011
27552011
Gamification: Toward a definition
S Deterding, R Khaled, LE Nacke, D Dixon
CHI 2011 gamification workshop proceedings 12, 12-15, 2011
18442011
Flow and immersion in first-person shooters: measuring the player's gameplay experience
L Nacke, CA Lindley
Proceedings of Future Play 2008: Research, Play, Share, 81-88, 2008
4972008
The gamification user types hexad scale
GF Tondello, RR Wehbe, L Diamond, M Busch, A Marczewski, LE Nacke
Proceedings of the 2016 annual symposium on computer-human interaction in …, 2016
4322016
The maturing of gamification research
LE Nacke, CS Deterding
Computers in Human Behaviour, 450-454, 2017
4282017
Calibration games: making calibration tasks enjoyable by adding motivating game elements
DR Flatla, C Gutwin, LE Nacke, S Bateman, RL Mandryk
Proceedings of the 24th annual ACM symposium on User interface software and …, 2011
3602011
Full-body motion-based game interaction for older adults
K Gerling, I Livingston, L Nacke, R Mandryk
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2012
3472012
Correlation between heart rate, electrodermal activity and player experience in first-person shooter games
A Drachen, LE Nacke, G Yannakakis, AL Pedersen
Proceedings of the 5th ACM SIGGRAPH Symposium on Video Games, 49-54, 2010
3432010
Biofeedback game design: using direct and indirect physiological control to enhance game interaction
LE Nacke, M Kalyn, C Lough, RL Mandryk
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2011
3072011
BrainHex: A neurobiological gamer typology survey
LE Nacke, C Bateman, RL Mandryk
Entertainment computing 5 (1), 55-62, 2014
2972014
More than a feeling: Measurement of sonic user experience and psychophysiology in a first-person shooter game
LE Nacke, MN Grimshaw, CA Lindley
Interacting with computers 22 (5), 336-343, 2010
2732010
Designing gamification: creating gameful and playful experiences
S Deterding, SL Björk, LE Nacke, D Dixon, E Lawley
CHI'13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 3263-3266, 2013
2172013
Towards personality-driven persuasive health games and gamified systems
R Orji, LE Nacke, C Di Marco
Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2017
2162017
Sound and immersion in the first-person shooter: mixed measurement of the player's sonic experience
M Grimshaw, CA Lindley, L Nacke
Audio Mostly 2008, 9-15, 2008
216*2008
Affective ludology, flow and immersion in a first-person shooter: Measurement of player experience
LE Nacke, CA Lindley
Loading 3 (5), 2010
1992010
Methods for evaluating gameplay experience in a serious gaming context
LE Nacke, A Drachen, S Göbel
International Journal of Computer Science in Sport 9 (2), 1-12, 2010
1942010
Player Typology in Theory and Practice.
C Bateman, R Lowenhaupt, LE Nacke
DiGRA Conference, 2011
1802011
Playability and player experience research
LE Nacke, A Drachen, K Kuikkaniemi, J Niesenhaus, HJ Korhonen, ...
Proceedings of DiGRA 2009, 2009
1762009
Affective ludology: Scientific measurement of user experience in interactive entertainment
LE Nacke
Blekinge Institute of Technology, 2009
1672009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20