Παρακολούθηση
Jacopo Banfi
Jacopo Banfi
Robotics Engineer, Dexterity, Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dexterity.ai - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multirobot exploration of communication-restricted environments: A survey
F Amigoni, J Banfi, N Basilico
IEEE Intelligent Systems 32 (6), 48-57, 2017
1422017
Strategies for coordinated multirobot exploration with recurrent connectivity constraints
J Banfi, A Quattrini Li, I Rekleitis, F Amigoni, N Basilico
Autonomous Robots 42, 875-894, 2018
772018
Intractability of time-optimal multirobot path planning on 2D grid graphs with holes
J Banfi, N Basilico, F Amigoni
IEEE Robotics and Automation Letters 2 (4), 1941-1947, 2017
652017
Asynchronous multirobot exploration under recurrent connectivity constraints
J Banfi, AQ Li, N Basilico, I Rekleitis, F Amigoni
2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5491-5498, 2016
522016
Multirobot online construction of communication maps
J Banfi, AQ Li, N Basilico, I Rekleitis, F Amigoni
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2577-2583, 2017
352017
Multi-robot online sensing strategies for the construction of communication maps
A Quattrini Li, PK Penumarthi, J Banfi, N Basilico, JM O’Kane, I Rekleitis, ...
Autonomous Robots 44, 299-319, 2020
322020
Fair multi-target tracking in cooperative multi-robot systems
J Banfi, J Guzzi, A Giusti, L Gambardella, GA Di Caro
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5411-5418, 2015
312015
Multirobot reconnection on graphs: Problem, complexity, and algorithms
J Banfi, N Basilico, F Amigoni
IEEE Transactions on Robotics 34 (5), 1299-1314, 2018
282018
Multirobot exploration for building communication maps with prior from communication models
PK Penumarthi, AQ Li, J Banfi, N Basilico, F Amigoni, J O'Kane, I Rekleitis, ...
2017 International Symposium on Multi-Robot and Multi-Agent Systems (MRS), 90-96, 2017
272017
Minimizing communication latency in multirobot situation-aware patrolling
J Banfi, N Basilico, F Amigoni
2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2015
272015
Multiagent Connected Path Planning: PSPACE-Completeness and How to Deal with It
D Tateo, J Banfi, A Riva, F Amigoni, A Bonarini
Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI2018), 4735-4742, 2018
242018
Online update of communication maps for exploring multirobot systems under connectivity constraints
F Amigoni, J Banfi, N Basilico, I Rekleitis, A Quattrini Li
Distributed Autonomous Robotic Systems: The 14th International Symposium …, 2019
222019
An integer linear programming model for fair multitarget tracking in cooperative multirobot systems
J Banfi, J Guzzi, F Amigoni, E Feo Flushing, A Giusti, L Gambardella, ...
Autonomous Robots 43 (3), 665-680, 2019
212019
Optimal redeployment of multirobot teams for communication maintenance
J Banfi, N Basilico, S Carpin
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
212018
Hierarchical planning for heterogeneous multi-robot routing problems via learned subteam performance
J Banfi, A Messing, C Kroninger, E Stump, S Hutchinson, N Roy
IEEE Robotics and Automation Letters 7 (2), 4464-4471, 2022
162022
Planning paths through unknown space by imagining what lies therein
Y Han, J Banfi, M Campbell
Conference on Robot Learning, 905-914, 2021
132021
Exploiting natural language for efficient risk-aware multi-robot sar planning
V Shree, B Asfora, R Zheng, S Hong, J Banfi, M Campbell
IEEE Robotics and Automation Letters 6 (2), 3152-3159, 2021
132021
Mixed-integer linear programming models for multi-robot non-adversarial search
BA Asfora, J Banfi, M Campbell
IEEE Robotics and Automation Letters 5 (4), 6805-6812, 2020
132020
Seeking prevention of cognitive decline in elders via activity suggestion by a virtual caregiver
A Vuono, M Luperto, J Banfi, N Basilico, NA Borghese, M Sioutis, ...
Proceedings of the 17th International Conference on Autonomous Agents and …, 2018
132018
Communication-constrained multirobot exploration: Short taxonomy and comparative results
J Banfi, AQ Li, N Basilico, F Amigoni
Proceedings of the IROS workshop on on-line decision-making in multi-robot …, 2015
122015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20