Ondrej Castek
Title
Cited by
Cited by
Year
Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření.
L Blažek, O Částek, I Gregorová, E Karpissová, K Kašparová, A Klapalová, ...
Masaryk University Brno, 2007
432007
Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku
O Částek
Masarykova univerzita, 2010
362010
Nadnárodní společnosti v České republice II
L Blažek, O Částek, A Klapalová, J Majerová, P Pirožek, M Sedláček, ...
Masarykova univerzita, 2011
35*2011
Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti.
L Blažek, O Částek, E Kubátová, P Odehnalová, P Pudil, P Somol, L Šiška, ...
Masaryk University Brno, 2008
322008
Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti.
L Blažek, O Částek, E Švandová, P Odehnalová, L Šiška, J Špalek, ...
Masarykova univerzita, 2008
322008
The effect of ownership structure on corporate financial performance in the czech republic 1
L Konecný, O Cástek
Ekonomicky Casopis 64 (5), 477, 2016
19*2016
How to measure organizational performance in search for factors of competitiveness
J Pokorná, O Částek
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis 61 (2 …, 2013
152013
Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa
L Blažek, O Částek, I Jašková, E Karpissová, P Pirožek, A Klapalová, ...
Masaryk University Brno, 2009
142009
Přínos učících se metod statistického rozpoznávání obrazů při hledání faktorů konkurenceschopnosti českých podniků
J Špalek, O Částek
Ekonomický časopis/Journal of Economics 58 (9), 922-937, 2010
12*2010
Konkurenční schopnost podniků: výsledky empirického výzkumu
O Částek, J Pokorná
Munipress, 2015
82015
Návrh využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku
O Částek
Doctoral thesis, Masaryk University, Brno, 2010
82010
Návrh využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku
O Částek
Doctoral thesis, Masaryk University, Brno, 2010
82010
Identification of Corporate Competitiveness Factors-Comparing Different Approaches
P Pudil, L Blazek, P Somol, O Castek, J Grim
Proceedings of the International Conference on Management, Leadership …, 2013
72013
Stakeholder approach and the corporate financial performance
L Blažek, O Částek
Review of Economic Perspectives 9 (2), 90-106, 2009
62009
Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition
P Pudil, L Blažek, O Částek, P Somol, J Pokorná
Masarykova univerzita, 2014
32014
Vnímání stakeholderského přístupu v českých podnicích a jeho determinanty
O Částek
Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2007
32007
A relationship between stakeholder management and business performance in the Czech Republic
O Částek, M Cenek
Managing Global Transitions 15 (2), 187-207, 2017
22017
A survey of stakeholder visualization approaches
M Cenek, O Částek
Central European Journal of Management 2 (1, 2), 2016
22016
Improved Model for Attribute Selection on High-Dimensional Economic Data
P Somol, P Pudil, O Částek, J Pokorna
Proceedings of the International Conference on Management, Leadership …, 2014
22014
Purchasing behavior of Fairtrade customers
M Ambrožová, O Částek
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 61 (7 …, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20