Παρακολούθηση
Alejandro Correa Bahnsen
Alejandro Correa Bahnsen
Άλλα ονόματαAlejandro Bahnsen
Tec Monterrey
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tec.mx - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Feature engineering strategies for credit card fraud detection
AC Bahnsen, D Aouada, A Stojanovic, B Ottersten
Expert Systems with Applications 51, 134-142, 2016
4042016
Example-dependent cost-sensitive decision trees
AC Bahnsen, D Aouada, B Ottersten
Expert Systems with Applications 42 (19), 6609-6619, 2015
2652015
Classifying Phishing URLs Using Recurrent Neural Networks
AC Bahnsen, EC Bohorquez, S Villegas, J Vargas, FA González
Electronic Crime Research (eCrime), 2017 APWG Symposium on, 2017
2472017
Cost sensitive credit card fraud detection using Bayes minimum risk
AC Bahnsen, A Stojanovic, D Aouada, B Ottersten
2013 12th international conference on machine learning and applications 1 …, 2013
2122013
Example-Dependent Cost-Sensitive Logistic Regression for Credit Scoring
A Correa Bahnsen, D Aouada, B Ottersten
International Conference on Machine Learning and Applications, 7, 2014
151*2014
Improving Credit Card Fraud Detection with Calibrated Probabilities
AC Bahnsen, A Stojanovic, D Aouada, B Ottersten
Proceedings of the fourteenth SIAM International Conference on Data Mining …, 2014
1052014
DeepPhish: Simulating Malicious AI
AC Bahnsen, I Torroledo, LD Camacho, S Villegas
Electronic Crime Research (eCrime), 2018 APWG Symposium on, 2018
822018
Hunting malicious TLS certificates with deep neural networks
I Torroledo, LD Camacho, AC Bahnsen
Proceedings of the 11th ACM workshop on Artificial Intelligence and Security …, 2018
712018
A novel cost-sensitive framework for customer churn predictive modeling
A Correa Bahnsen, D Aouada, B Ottersten
Decision Analytics, 2015
682015
Detecting credit card fraud using periodic features
AC Bahnsen, D Aouada, A Stojanovic, B Ottersten
2015 IEEE 14th international conference on machine learning and applications …, 2015
502015
Super-app behavioral patterns in credit risk models: Financial, statistical and regulatory implications
L Roa, A Correa-Bahnsen, G Suarez, F Cortés-Tejada, MA Luque, ...
Expert Systems with Applications 169, 114486, 2021
442021
Evolutionary algorithms for selecting the architecture of a MLP neural network: A credit scoring case
AC Bahnsen, AM Gonzalez
2011 IEEE 11th International Conference on Data Mining Workshops, 725-732, 2011
372011
Genetic algorithm optimization for selecting the best architecture of a multi-layer perceptron neural network: a credit scoring case
A Correa, A Gonzalez, C Ladino
SAS Global Forum, 2011
272011
Knowing your enemies: Leveraging data analysis to expose phishing patterns against a major US financial institution
J Vargas, AC Bahnsen, S Villegas, D Ingevaldson
2016 APWG Symposium on Electronic Crime Research (eCrime), 1-10, 2016
262016
Phishing detection enhanced through machine learning techniques
AC Bahnsen, IDT Pena, LDC Gonzalez, SV Piedrahita
US Patent 10,944,789, 2021
222021
Fraud Detection by Stacking Cost-Sensitive Decision Trees
A Correa Bahnsen, S Villegas, D Aouada, B Ottersten
Data Science for Cyber-Security (DSCS), London 25-27 September, 2017
19*2017
Risk-based static authentication in web applications with behavioral biometrics and session context analytics
J Solano, L Camacho, A Correa, C Deiro, J Vargas, M Ochoa
Applied Cryptography and Network Security Workshops: ACNS 2019 Satellite …, 2019
182019
Supporting Financial Inclusion with Graph Machine Learning and Super-App Alternative Data
L Roa, A Rodríguez-Rey, A Correa-Bahnsen, C Valencia
Intelligent Systems Conference, 2021
162021
Combining behavioral biometrics and session context analytics to enhance risk-based static authentication in web applications
J Solano, L Camacho, A Correa, C Deiro, J Vargas, M Ochoa
International Journal of Information Security 20 (2), 181-197, 2021
142021
Relational Graph Neural Networks for Fraud Detection in a Super-App Environment
JD Acevedo-Viloria, L Roa, S Adeshina, CC Olazo, A Rodríguez-Rey, ...
KDD Workshop on ML in Finance, 2021
92021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20