Παρακολούθηση
Michael Sintek
Michael Sintek
Senior Consultant, DFKI GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dfki.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Creating semantic web contents with protege-2000
NF Noy, M Sintek, S Decker, M Crubézy, RW Fergerson, MA Musen
IEEE intelligent systems 16 (2), 60-71, 2001
15792001
EDUTELLA: a P2P networking infrastructure based on RDF
W Nejdl, B Wolf, C Qu, S Decker, M Sintek, A Naeve, M Nilsson, M Palmér, ...
Proceedings of the 11th international conference on World Wide Web, 604-615, 2002
12412002
Toward a technology for organizational memories
A Abecker, A Bernardi, K Hinkelmann, O Kuhn, M Sintek
IEEE Intelligent Systems and their Applications 13 (3), 40-48, 1998
6921998
TRIPLE—A query, inference, and transformation language for the semantic web
M Sintek, S Decker
International semantic web conference, 364-378, 2002
4942002
Personalization in distributed e-learning environments
P Dolog, N Henze, W Nejdl, M Sintek
Proceedings of the 13th international World Wide Web conference on Alternate …, 2004
4572004
A protégé plug-in for ontology extraction from text based on linguistic analysis
P Buitelaar, D Olejnik, M Sintek
European Semantic Web Symposium, 31-44, 2004
4392004
HyperCuP—hypercubes, ontologies, and efficient search on peer-to-peer networks
M Schlosser, M Sintek, S Decker, W Nejdl
Agents and Peer-to-Peer Computing: First International Workshop, AP2PC 2002 …, 2003
3502003
A scalable and ontology-based P2P infrastructure for semantic web services
M Schlosser, M Sintek, S Decker, W Nejdl
Proceedings. Second International Conference on Peer-to-Peer Computing,, 104-111, 2002
2572002
Towards linguistically grounded ontologies
P Buitelaar, P Cimiano, P Haase, M Sintek
The Semantic Web: Research and Applications: 6th European Semantic Web …, 2009
2172009
LexInfo: A declarative model for the lexicon-ontology interface
P Cimiano, P Buitelaar, J McCrae, M Sintek
Journal of Web Semantics 9 (1), 29-51, 2011
2092011
DOLCE ergo SUMO: On foundational and domain models in the SmartWeb Integrated Ontology (SWIntO)
D Oberle, A Ankolekar, P Hitzler, P Cimiano, M Sintek, M Kiesel, ...
Journal of Web Semantics 5 (3), 156-174, 2007
1762007
Context-aware, proactive delivery of task-specific information: The knowmore project
A Abecker, A Bernardi, K Hinkelmann, O Ku¨ hn, M Sintek
Information Systems Frontiers 2, 253-276, 2000
1732000
What are semantic annotations
E Oren, K Möller, S Scerri, S Handschuh, M Sintek
Relatório técnico. DERI Galway 9, 62, 2006
1622006
Information supply for business processes: coupling workflow with document analysis and information retrieval
A Abecker, A Bernardi, H Maus, M Sintek, C Wenzel
Knowledge-based systems 13 (5), 271-284, 2000
1602000
The personal reader: Personalizing and enriching learning resources using semantic web technologies
P Dolog, N Henze, W Nejdl, M Sintek
Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems: Third International …, 2004
1422004
Design issues and challenges for RDF-and schema-based peer-to-peer systems
W Nejdl, W Siberski, M Sintek
ACM SIGMOD Record 32 (3), 41-46, 2003
1342003
TRIPLE-An RDF Query, Inference, and Transformation Language.
M Sintek, S Decker
INAP, 47-56, 2001
1162001
Medical informatics: searching for underlying components
MA Musen
Methods of information in medicine 41 (01), 12-19, 2002
1032002
Linginfo: Design and applications of a model for the integration of linguistic information in ontologies
P Buitelaar, T Declerck, A Frank, S Racioppa, M Kiesel, M Sintek, R Engel, ...
Proceedings of the OntoLex Workshop at LREC, 2006
962006
Web 3.0: Convergence of web 2.0 and the semantic web
W Wahlster, A Dengel, D Telekom, W Dengel
Telekom Technology Radar II, 1-23, 2006
822006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20