Παρακολούθηση
Georgios Theriou
Georgios Theriou
Associate Professor at International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mst.ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The impact of intellectual capital on firms' market value and financial performance
D Maditinos, D Chatzoudes, C Tsairidis, G Theriou
Journal of intellectual capital 12 (1), 132-151, 2011
10332011
Enhancing performance through best HRM practices, organizational learning and knowledge management: A conceptual framework
GN Theriou, PD Chatzoglou
European Business Review 20 (3), 185-207, 2008
2162008
Knowledge management enabler factors and firm performance: an empirical research of the Greek medium and large firms
NG Theriou, D Maditinos, G Theriou
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2011
1782011
A theoretical framework contrasting the resource-based perspective and the knowledge-based view
NG Theriou, V Aggelidia, G Theriou
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2009
1322009
Exploring the best HRM practices‐performance relationship: an empirical approach
GN Theriou, PD Chatzoglou
Journal of Workplace Learning 21 (8), 614-646, 2009
1062009
The impact of best HRM practices on performance–identifying enabling factors
G N. Theriou, P Chatzoglou
Employee Relations 36 (5), 535-561, 2014
902014
The role of firm-specific factors in the strategy-performance relationship: Revisiting the resource-based view of the firm and the VRIO framework
P Chatzoglou, D Chatzoudes, L Sarigiannidis, G Theriou
Management Research Review 41 (1), 46-73, 2018
822018
Telework: systematic literature review and future research agenda
C Athanasiadou, G Theriou
Heliyon 7 (10), e08165, 2021
722021
The introduction of economic value added (EVA) in the corporate world
ID Maditinos, Z Sevic, NG Theriou
International conference: Innovation, entrepreneurship, and competitiveness …, 2006
522006
Exploring the entrepreneurship-performance relationship: evidence from Greek SMEs
G Theriou, D Chatzoudes
Journal of Small Business and Enterprise Development 22 (2), 352-375, 2015
482015
The mediating effect of the knowledge management process to the firm’s performance: A resource-based view
NG Theriou, V Aggelidis, G Theriou
Eleftherios Thalassinos, 2014
372014
The relationship between learning capability and organizational performance: the banking sector in Greece
Γ Θερίος, ΝΓ Θερίος, Π Χατζόγλου
SPOUDAI-Journal of Economics and Business 57 (2), 9-29, 2007
252007
Management control systems and strategy: A resource based perspective. Evidence from Greece
N Theriou, DI Maditinos, G Theriou
International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research 10 …, 2017
242017
The introduction of economic value added (EVA) in the Greek corporate sector
D Maditinos, Ž Šević, G Theriou
Southeuropean Review of Business Finance & Accounting 4 (2), 2007
152007
Earnings as an explanatory tool in explaining stock market returns and the use of Easton and Harris (1991) model: the case of Greece
D Maditinos, Ž Šević, P Chatzoglou, GN Theriou
International Scientific Conference, Contemporary Challenges of Theory and …, 2007
142007
Crowdfunding: Exploring the factors associated with the users' intention to finance a project online
P Kontogiannidis, G Theriou, L Sarigiannidis
International Journal of Web Based Communities 13 (1), 73-101, 2017
132017
Integrating the balanced scorecard and activity-based costing
NG Theriou, GN Theriou, A Papadopoulos
Journal of cost management 21 (3), 42-48, 2007
112007
The effect of ethical leadership and leadership effectiveness on employee’s turnover intention in SMEs: The mediating role of work engagement
G Theriou, D Chatzoudes, CA Diaz Moya
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
102020
Definitions and antecedents of engagement: a systematic literature review
D Kossyva, G Theriou, V Aggelidis, L Sarigiannidis
Management Research Review 46 (5), 719-738, 2023
62023
Experiential learning in leadership: A leadership development simulation exercise
G Theriou, K Tasoulis, E Keisidou
International Leadership Journal 8 (2), 104-129, 2016
52016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20